Alexandrina-Mirela Perian

Alexandrina-Mirela Perian

Este doctorandă a Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara.