Vasile Pătulea

Vasile Pătulea

Este absolvent al Facultății de Drept a Universității București și a fost redactor-șef al revistei „Dreptul” timp de 42 de ani.

Experiență profesională

• Absolvent al Facultăţii de Drept Bucureşti în anul 1952;
• Procuror la Procuratura sector 8, Bucureşti 1952-1954;
• Procuror-şef adjunct la Procuratura sectorului 8, Bucreşti 1954-1964;
• Procuror Procuratura Generală - Direcţia de supraveghere generală 1964-1965;
• Procuror Procuratura Generală - Direcţia Studii şi Legislaţie 1965-1966;
Redactor-şef revista Română de Drept, devenită ulterior Dreptul 1966-2008.

Publicistică

A publicat 12 lucrări monografice în principal în domeniul dreptului comercial şi aproximativ 1000 articole şi note în reviste juridice din ţară şi străinătate, dintre care menționăm:

• „Structura obiectivă şi subiectivă a pluralităţii de infracţiuni”, Revista română de drept, 11/1979;
• „Corelaţia dintre termenele de garanţie şi cele de prescripţie a dreptului la acţiune, în cazul livrării unor produse sau executării unor lucrări necorespunzătoare”, Revista română de drept, 6/1985;
• „Cadrul juridic, conţinutul, etapele şi efectele recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj”, Revista română de drept, 12/1985;
• „În legătură cu contractul de proiectare”, Revista română de drept, 8/1986;
• „Introducere la un studiu privind eficientizarea acţiunii juridice”, Revista română de drept, 1/1989;
• „Raportul dintre normele juridice generale şi cele speciale”, Dreptul, 1/1991;
• „Contractele de garanţii bancare”, Dreptul, 1/1994;
• „Surse financiare ale asociaţiilor fără scop lucrativ sau patrimonial şi fundaţiilor”, Dreptul, 12/1994;
• „Sisteme societare de tip holding şi grupurile de societăţi”, Dreptul, 10/1997;
• „Despre posibilitatea translaţiei garanţiei prin contractul de ipotecă de la un credit la altul”, Dreptul, 2/1998;
• „Răspunderea băncilor pentru informaţiile inexacte furnizate clienţilor”, Dreptul, 3/1998;
• „Formele răspunderii juridice în legătură cu execuţia bugetară”, Dreptul, 3/1999;
• „Condiţiile de creditare şi răspunderea juridică a personalului bancar”, Dreptul, 8/1999;
• „Riscul contractului în operaţiunile de leasing”, Dreptul, 5/2002;
• „Calitatea de creditor al dividendelor în cazul cesiunii de acţiuni sau părţi sociale”, Dreptul, 3/2005;
• „Regimul juridic fiscal al aporturilor în natură şi în bani pentru constituirea capitalului sau al fondului de rulment al societăţii comerciale”, Dreptul, 5/2005;
• „Principiul subsidiarităţii”, Dreptul, 8/2005;
• „Garanţia pentru viciile lucrului în cadrul operaţiunii de leasing”, Dreptul, 10/2005;
• „Studiu cu privire la caracterul indivizibil al acţiunilor emise de societăţile comerciale”, Dreptul, 2/2006;
• „Obligaţia de transparenţă în cazul mandatului cu reprezentare. Mandat exercitat prin semnătura apocrifă a mandantului”, Dreptul, 3/2006;
• „Societatea anonimă (pe acţiuni) europeană. Problematica juridică”, Dreptul, 9/2006;
• „Studiu de drept comparat referitor la conceptele de: ordine publică, bunele moravuri şi legile imperative, aşa cum sunt ele reflectate în dreptul belgian”, Dreptul, 5/2008;
• „Internaţionalizarea şi globalizarea raporturilor juridice obligaţionale contractuale”, Dreptul, 9/2008 ;
• „Posibilitatea modificării contractelor în cursul executării acestora atunci când prin schimbarea circumstanţelor echilibrul contractual a fost afectat în defavoarea uneia dintre părţile contractante”, Dreptul, 10/2008;
• „Analiză actualizată a caracterului şi efectelor contractului încheiat sub condiţie suspensivă sau rezolutorie”, Pandectele Române, 8/2010;
• „Reglementarea europeană şi internaţională cu privire la răspunderea juridică pentru bunurile defectuoase şi transpunerea acestora în legislaţia română”, Revista română de drept european, 5/2010;
• „Practica judiciară europeană în domeniul ajutorului de stat sub forma avantajelor fiscale”, Revista de Drept comercial, 1/2011;
• „Sinteză de practică judiciară comunitară în legătură cu deductibilităţile fiscale”, Revista română de drept al afacerilor, 2/2011.