Adina Laura Pandele

Adina Laura Pandele

Este doctor în drept, lector univ. la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța și avocat înscris în Baroul Constanța.

Studii:

• Studii doctorale în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Catedra de Drept, Academia de Studii Economice Bucureşti, doctor în drept (drept comercial), 2006;
• Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea „Ovidius” din Constanţa (2004);
• Facultatea de Drept, Universitatea „Spiru Haret” din Constanţa, Licenţiată la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie, Drept şi Ştiinţe Administrative (2002);
• Facultatea de Hidrotehnică, Institutul de Construcţii din Bucureşti, (1988).

Activitate:

• inginer stagiar (1988-1990) în cadrul Antreprizei de Construcţii Hidrotehnice Cernavodă; inginer proiectant (1990-1995) în cadrul Institutului Judeţean de Proiectări Constanţa;
• director tehnic şi administrator (1995-2002) în cadrul S.C.Expo Cupa SRL;
• jurist (2002-2004) în cadrul S.C.Expo Cupa SRL şi S.C.Cupa Internaţional SRL; asistent universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Ovidius”din Constanţa (2002-2004) în regim plata cu ora;
• asistent universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanţa (2004-2007) cu contract de muncă şi norma de bază;
• lector universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Ovidius”din Constanţa (2007-prezent) cu contract de muncă şi norma de bază;
• avocat, Baroul Constanţa (2007-prezent).

Publicaţii:

• monografie (unic autor): Conosamentul, Editura C.H.BECK, Bucureşti, 2006;
• cursuri universitare (unic autor): Dreptul transporturilor, Editura Pro Universitaria, București, 2014;
• cursuri universitare (în colaborare cu Gheorghe Dinu): Drept procesual civil (2004), Drept procesual civil (2004), ediţia a II-a modificată conform Legii nr. 195/2004, Drept procesual civil (2006), Editura Star Tipp, Slobozia;
• caiete de studiu individual (unic autor): Drept maritim. Caiet de studiu individual IFR;
• Dreptul transporturilor. Caiet de studiu individual IFR;
• Contracte de transport maritim. Caiet de studiu individual IFR, Ovidius University Press, Constanța, 2010;
• cca 30 de articole publicate în reviste de specialitate sau indexate în baze de date internaționale, în calitate de unic autor.