Elena Mădălina Nica

Elena Mădălina Nica

Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității din Craiova.

Activitate profesională:
octombrie 2016-prezent: desfășoară activități de seminar în cadrul masterului în limba franceză Master Droits de l’Homme al Facultății de Drept a Universității din Craiova, disciplinele Drepturi civile și politice și Drepturi economice, sociale și culturale;
august 2012-iunie 2016: consilier contractual pe probleme de drept constituțional al Președintelui Camerei Deputaților din Parlamentul României;
2011-prezent: lector universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, titular de curs la disciplina Drept constituțional și instituții politice, în cadrul cursurilor de licență, și, respectiv, la disciplina Drept electoral, în cadrul cursurilor de master Științe Administrative;
2005-2011: asistent universitar, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova, disciplinele Drept constituțional și instituții politice, Libertăți fundamentale și, în cadru cursurilor de master, Drepturi civile și politice și Contenciosul intern al drepturilor omului;
2002-2005: preparator universitar, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova, disciplina Drept constituțional și instituții politice.

Educație și formare:
2010-2013: studii postdoctorale în domeniul Solidaritate și solidarism contractual în dreptul public și privat român actual, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative;
2002-2008: studii doctorale în domeniul Drept, în cotutelă la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, și Université de Bourgogne, Dijon, Franța;
1998-2002: studii de licență în domeniul drept la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”.

Activitate științifică:
A publicat 3 cărți în calitate de autor și 2 în calitate de coautor, precum și peste 50 de studii, articole și comentarii de jurisprudență a Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dintre care enumerăm:
- Exigențe de calitate a dreptului în statul de drept român reflectate în jurisprudența constituțională referitoare la Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în volumul „Administrația publică și statul de drept”, coord. G. Gîrleșteanu, Editura Universul Juridic, București, 2016;
- Avatarurile modalității de scrutin în cazul alegerilor parlamentare după Revoluția română din anul 1989, în volumul „Tradițiile democratice ale poporului român și idealurile Revoluției din decembrie 1989”, coord. G. Gîrleșteanu, Editura Universul Juridic, București, 2015;
- Integritatea și transparența în exercitarea mandatului de parlamentar: cum și încotro? , în Revista de Științe Juridice nr. 2/2015;
- Considerații privind principiul constituțional al „statului social” în contextul provocărilor actuale ale Statului providențial, în Revista de drept public nr. 3/2014;
- Considerații privind primul considerent al Deciziei Curții Constituționale nr. 682 din 27 iunie 2012 asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în Pandectele Române nr. 1/2013;
- Egalitatea de șanse, Editura Universul Juridic, București, 2012;
- Notă la Decizia Curții Constituționale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010 privind constituționalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) și (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) și art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaților, astfel cum a fost modificat prin Hotărârile nr. 26 și nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaților, în Pandectele Române nr. 2/2011;
- Comentariu la Decizia Curții Constituționale nr. 1.237 din 6 octombrie 2010 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) și pct. IV lit. e), ale art. 53 alin. (1), art. 54, art. 65 alin. (4), art. 102 alin. (1) și (2) și ale art. 196 lit. b), e), g), r) și s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale legii în ansamblul său, în Pandectele Române nr. 5/2011;
- Notă la Decizia Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2203 din 4 iunie 2010, în Pandectele Române nr. 1/2011;
- Solidarismul, doctrină de filozofie politică și juridică. Schiță de portret, în Pandectele Române nr. 4/2011;
- Drept electoral, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- Notă la Decizia Curții Constituționale nr. 872 din 25 iunie 2010 asupra obiecției de constituționalitate a Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în Pandectele Române nr. 9/2010;
- Articolul 53 alin. (1) din Constituția României versus obiectivele de valoare constituțională franceze: prin diferențe, dincolo de diferență, în Pandectele Române nr. 1/2009;
- Alegerile locale, în volumul „Principii, instituții și proceduri ale administrației publice locale” , Editura Sitech, Craiova, 2009;
- Bazele dreptului civil. Volumul I. Teoria generală (coautor), Ion Dogaru, Nicolae Popa, Dan Claudiu Dănișor, Sevastian Cercel (coord.), Editura C.H. Beck, București, 2008;
- Metodologie pentru examenul de Drept constituțional și instituții politice (coautor), Dan Claudiu Dănișor (coord.), Sonia Drăghici, George Gîrleșteanu, Sebastian Rădulețu Editura Paralela 45, Pitești, 2007.

Alte activități:
- mai 2016-prezent: coordonator al Departamentului de Relații Internaționale al Facultății de Drept a Universității din Craiova;
- membru în colegiul de redacție la Revista de drept public, secretar general de redacție (2012-prezent);
- membru în colegiul de redacție la Revista Pandectele Române, colaborator permanent (2011-mai 2013);
- profesor invitat în cadrul programului de mobilitate Erasmus-Socrates, la Faculté de Droit et Science Politique (actuală Faculté de Droit, Sciences économique et politique) a Université de Bourgogne din Dijon, Franța.

Membru în centre de cercetare:
- membru fondator al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova, centru care funcționează sub egida Academiei Române, începând cu 27 februarie 2007;
- membru permanent al Centrului de Studii și Cercetări de Drept Privat al Facultății de Drept a Universității din Craiova;
- membru, începând cu anul 2003, al Centrului de Cercetare și Studii în Drept și Științe Politice (CREDESPO) al Faculté de Droit, Sciences économique et politique a Université de Bourgogne din Dijon, Franța.