Carmen Nemeș

Carmen Nemeș

Este avocat pledant în cauze de natură civilă, comercială, de dreptul familiei, contencios administrativ


Consultant
Inițiere proiecte socio-medicale: „Stop violenței în familie!”, „Da, te putem ajuta cu ceva – Dincolo de diagnosticul de cancer” și „Acțiuni caritabile și de suntinere pentru femei și copii aflați în stare de nevoie”;  sprijin în implementarea proiectelor, consiliere juridică și administrativă, coordonare activități, reprezentare în fața instituțiilor publice, promovare activităților asociației, inițiere de acțiuni în vederea îndeplinirii scopului asociației.

Noiembrie 2014 - Decembrie 2015

Expert TS în proiectul POSDRU/170/6.3/S/146738 „START – O viață de calitate în siguranță!”

2008 – 2012

Consilier General – Membru al Consiliului General al Municipiului București (C.G.M.B)

2010 – 2012

Președinte al Comisei pentru Sănătate și Protecție Socială Municipiul București

2009 - 2011

Președinte ale Organizației de Femei Sector 5 – Partidul Democrat Liberal