Daniela Negrilă

Daniela Negrilă

Este notar public la Biroul Notarial „CONCORDIA”, formator la Institutul Notarial Român și a publicat, în calitate de autor şi coautor, numeroase lucrări de specialitate.

 Lucrări publicate:
- Testamentul în noul Cod civil. Studii teoretice şi practice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
- Divorţul prin procedură notarială. Studii teoretice și practice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
- Dreptul de opţiune succesorală. Vol. I. Studii teoretice şi practice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
- Procedură succesorală notarială. Note de curs, Ed. Notarom, Bucureşti, 2014 (în colaborare cu D. Dunca);
- Drept civil. Moşteniri şi liberalităţi. Note de curs, vol. II, Ed. Notarom, Bucureşti, 2015 (în colaborare cu D. Dunca);
- Moştenirea în noul Cod civil. Studii teoretice şi practice, ed. a II-a, revăzută şi adăugită conform dispoziţiilor europene aplicabile din 17 august 2015, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

Studiile scrise sunt rezultatul pasiunii pentru profesia de notar şi pentru studiul teoretic şi practic al materiei dreptului civil.

Postări - Daniela Negrilă