Radu-Mihai Necula

Radu-Mihai Necula

Este judecător, Tribunalul Bucureşti, Secția a VI-a civilă, și formator (colaborator extern pentru formarea continuă la disciplina „Drept procesual civil”), Școala Națională de Grefieri.I. Studii:
- 2020-prezent: doctorand, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București;
- 2012: Institutul Național al Magistraturii;
- 2011: master în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
- 2010: licență în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din București.


II. Activitate profesională:
- octombrie 2020-prezent: judecător, Tribunalul București, Secția a VI-a civilă;
- februarie 2020-octombrie 2020: judecător, Tribunalul București, Secția a II-a de contencios administrativ și fiscal;
- septembrie 2019-prezent: formator (colaborator extern pentru formarea continuă la disciplina „Drept procesual civil”), Școala Națională de Grefieri;
- 2016-2020: judecător, Tribunalul Prahova, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal;
- 2014-2016: judecător, Judecătoria Călărași;
- 2012-2014: judecător, Judecătoria Giurgiu.


III. Listă de lucrări publicate:

A) Cărți publicate:
1) „Contestația în anulare în procesul civil. Jurisprudență comentată”, Ed. Universul Juridic, București, 2018;
2) „Executarea silită a contractelor de credit încheiate cu consumatorii”, Ed. Universul Juridic, București, 2020.

B) Articole publicate:
1) „Repunerea în termenul de complinire a lipsurilor cererii de chemare în judecată în cadrul procedurii verificării și regularizării cererii prevăzute de art. 200 C. pr. civ. și repunerea în termenul de formulare a întâmpinării în noul Cod de procedură civilă”, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2013;
2) „Considerații privind procedura citării prin publicitate”, în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2014;
3) „Câteva considerații punctuale privind modificările legislative aduse în materia executării silite prin intrarea în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 138/2014”, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2015;
4) „Cerere de repunere în termenul de formulare a plângerii contravenționale. Modalitatea de invocare a motivelor de nulitate a procesului-verbal de constatare a contravenției. Aplicabilitatea deciziilor pronunțate de ICCJ în soluționarea recursurilor în interesul legii (comentariu cu privire la sentința civilă nr. 1306/2015, pronunțată de Judecătoria Călărași, și cu privire la decizia civilă nr. 1259/2015, pronunțată de Tribunalul Călărași)”, în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2016;
5) „Reflecții asupra raportului dintre procedura completării hotărârii prevăzută de art. 444 C. pr. civ. și cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ., respectiv ipoteza în care instanța nu s-a pronunțat asupra unui lucru cerut”, în Revista Română de Jurisprudență nr. 6/2016;
6) „Intervenție voluntară. Apel. Începerea curgerii termenului de apel. Repunere în termen. Motive (comentariu cu privire la decizia nr. 321/2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești), în Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2017;
7) „Este practica judiciară izvor de drept civil?”, în Curierul Judiciar nr. 1/2018;
8) „Posibilitatea de a se critica, în apel, nerespectarea ordinii de soluționare a excepțiilor procesuale susceptibile de a determina anularea, respingerea sau perimarea cererii de chemare în judecată, invocate de pârât în fața primei instanțe. Analiză specială cu privire la nesoluționarea cu prioritate, în mod eronat, a excepției de necompetență”, în Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2018;
9) „Considerații cu privire la aplicabilitatea art. 478 alin. (5) C. pr. civ.”, în Curierul Judiciar nr. 1/2019;
10) „Compatibilitatea modificărilor aduse Codului de procedură civilă, prin Legea nr. 310/2018, în ceea ce privește contestația la executare, cu jurisprudența C.J.U.E. în materia clauzelor abuzive cuprinse în contractele de credit”, în Revista Română de Executare Silită nr. 3/2019;
11) „Ordonanța pronunțată de CJUE, în cauza C-75/19, cu privire la posibilitatea invocării clauzelor abuzive în cadrul contestației la executare. Reviriment jurisprudențial?”, în Revista Română de Executare Silită nr. 4/2019;
12) „Este principiul publicității ședinței de judecată respectat, în procesul civil, în situația în care ședința de judecată se desfășoară prin videoconferință?”, în Curierul Judiciar nr. 5/2002;
13) „Hotărârea arbitrală străină în concepția Codului de procedură civilă și a Convenției pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, adoptată la New York (1958). Privire comparativă”, în Perspectives of Law and Public Administration nr. 2/2020;
14) „Rolul instanțelor de judecată în procedura recunoașterii și executării hotărârilor arbitrale străine. Privire comparativă între Codul de procedură civilă român și Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, adoptată la New York (1958)”, articol publicat în volumul „Innovation and Development in Business Law Contributions to the 10th International Conference «Perspectives of Business Law in the Third Millennium»”, November 13, 2020, Bucharest, Thierry Bonneau, Cristina Elena Popa Tache (ed.);
15) „Analiză comparativă, prin raportare la riscurile creditorilor, între punerea în executare a hotărârilor judecătorești executorii – nedefinitive și punerea în executare a hotărârilor arbitrale” (publicat în coautorat cu executor judecătoresc Bogdan Dumitrache), în Revista Română de Executare Silită nr. 3/2021.