Norel Neagu

Norel Neagu

Este conferențiar universitar doctor la Universitatea Româno-Americană și avocat la SPARL Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații, în cadrul Baroului București.


Totodată, este membru al Asociației Internaționale de Ştiințe Penale (AIDP). De asemenea, a participat la numeroase conferințe, precum Conferința internațională „Conference on substantive criminal law of the European Union”, Universitatea din Maastricht, Facultatea de Drept, și Conferința internațională „Approximation of Substantive Criminal Law in the EU: The Way Forward”, Institutul pentru Studii Europene, Universitatea Liberă din Bruxelles (Institute for European Studies, Université libre de Bruxelles).

Din anul 2016 este conferențiar universitar doctor la Universitatea Româno-Americană (București), responsabilitățile sale principale constând în cercetare ştiinţifică şi activităţi didactice în domeniul Dreptului penal (Drept penal – partea generală, Cooperare judiciară internațională în materie penală, Proceduri penale europene).

Postări - Norel Neagu