Elena Tania Năvodariu

Elena Tania Năvodariu

Este asist. univ. drd. în cadrul Universității „George Bacovia”, Bacău.