Ștefan Naubauer

Ștefan Naubauer

Este doctor în dreptul muncii, lector universitar la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept, avocat în Baroul Bucureşti, formator în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

Experienţă profesională:

Membru în Comitetul de redacție al revistei „Dreptul” - Uniunea Juriștilor din România
Membru în Comitetul științific internațional - Challenges of the Knowledge Society
Coordonator al Departamentului juridic - Federația Română a Jurnaliștilor MediaSind
Șef al Departamentului de Studii, Cercetări Juridice și Cooperare Internațională - Formator Institutul Notarial Român
Lector universitar (titularizat la 01.10.2010) - Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept

Publicaţii:

- Legea organizării și exercitării profesiei de avocat. Explicații teoretice și practice (articolele 1-27), ed. a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2021 (autor);
- Legea organizării și exercitării profesiei de avocat. Explicații teoretice și practice (articolele 1-28), Editura Universul Juridic, București, 2013 (autor)
Raporturile de muncă în cooperația meșteșugărească, Editura Universul Juridic, București, 2012 (autor);
- Ghid de integritate în administrarea sistemului judiciar, Editura Afir, Bucureşti, 2008 (coautor);
- Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004 (coautor).

Sursă informații
Sursă foto