Adina-Renate Motica

Adina-Renate Motica

Este cadru didactic al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, notar public în cadrul Biroului Individual Notarial Motica Adina-Renate, formator la INR, membru în Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Timișoara și mediator.

Publicaţii, Prezentări, Proiecte

Adina R. Motica, Noţiuni de Dreptul Familiei şi Ocrotirea Persoanei – Ed. „Alma Mater”, 2000, curs universitar;
Adina R. Motica, Elemente de Drept, vol.I – Drept Public – Ed. „Universitas Timisiensis”, 2000, curs universitar, coautor;
Adina R. Motica, Elemente de Drept –– Ed. „Universitas Timisiensis”, 2003, curs universitar, coautor;
Adina R. Motica, Regimurile matrimoniale în diverse sisteme de drept, Editura Universității de Vest Timișoara, 2012;
Adina R. Motica, Dreptul civil al familiei. - Raporturile nepatrimoniale, Editura Universul Juridic București, 2015
Adina R. Motica, Dreptul familiei aplicat. Cereri și acțiuni cu caracter nepatrimonial, Editura Hamangiu București, 2015, coautor
Adina R. Motica, Reglementarea simulației în legislația civilă și reflectarea ei în doctrina și practica judiciară, coautor, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Jurisprudenția, Nr. 1-2 / 1997;
Adina R. Motica, Incapacități legale de a încheia contracte de vânzare – cumpărare cu privire la imobile, coautor, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Jurisprudenția, Nr. 1-2 / 1998;
Adina R. Motica, Competența instanțelor de contencios administrativ în materia constituirii și reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit Legii nr.18/1991, coautor, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Jurisprudenția, Nr. 1 / 1999;
Adina R. Motica, Divorțul prin acordul soților în lumina legislaților română și franceză, coautor, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol. 1 / 2004;
Adina R. Motica, Procrearea asistată medical, coautor, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol. 1 / 2005;
Adina R. Motica, Bunurile comune ale soților și drepturile soților asupra acestora, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol. 2 / 2006;
Adina R. Motica, Principiile directoare ale regimurilor matrimoniale, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol.2/2006;
Adina R. Motica, Delimitarea convenției matrimoniale de alte insituții, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol. 2/ 2006;
Adina R. Motica, Reglementarea locuinței familiei în regimul primar din dreptul francez și Proiectul noului Cod civil Român, Pandectele Române, Repertoriu de jurisprudență, doctrină și legislație – Lucrările Conferinței Internaționale bienale organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, 17-18 noiembrie 2006, publicată în 2007;
Adina R. Motica, Reglementarea convenției matrimoniale în dreptul austriac, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol. 2/ 2007;
Adina R. Motica, Noțiunea și caracterizarea regimurilor matrimoniale de tip comunitar, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol. 1/ 2007;
Adina R. Motica, Caracterizarea generală a regimului matrimonial al participării la achiziții, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol. 1-2/ 2008;
Adina R. Motica, Considerații asupra instituției logodnei în reglementarea Codului civil român, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol. 1/ 2014;
Adina R. Motica, Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii interesului superior al copilului în caz de divorț al părinților săi, Analele Universității de Vest Timișoara, Seria Drept, vol. 2/ 2014;
Adina R. Motica, Temeiurile judecării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate – Executarea silită transfrontalieră a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie civilă şi comercială în Uniunea Europeană, Ed. Karoli Gaspar, Budapesta, 2009;
Adina R. Motica, Suspendarea procesului în interesul debitorului şi regulile privitoare la constituirea de garanţii în cazul executării hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate – Executarea silită transfrontalieră a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie civilă şi comercială în Uniunea Europeană, Ed. Karoli Gaspar, Budapesta, 2009;
Adina R. Motica, Măsurile provizorii de conservare în cazul executării hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate – Executarea silită transfrontalieră a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie civilă şi comercială în Uniunea Europeană, Ed. Karoli Gaspar, Budapesta, 2009.

Postări - Adina-Renate Motica