Bogdan Moloman

Bogdan Moloman

Este Consilier superior, din septembrie 2016, la Compartimentul Autoritate Tutelară (Direcţia Administraţie Publică, Juridic) din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa. A fost Inspector principal la Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, din februarie 2009 pana in august 2016; Autor și coautor al mai multor lucrări precum și articole ori studii publicate în reviste de specialitate.

Studii:

- absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” Cluj‑Napoca şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul aceleiaşi universităţi clujene;
- absolvent al masteratului „Ştiinţe penale şi criminalistică” organizat de Facultatea de Drept (Cluj-Napoca) din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti;

Activitate profesională:

- inspector principal la Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa;

Activitate științifică:

- autor al lucrărilor: Dicţionar de dreptul familiei cu termenii şi expresiile juridice traduse în franceză, italiană şi spaniolă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; Protecţia copilului, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008; Încheierea, desfiinţarea, încetarea şi desfacerea căsătoriei, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008;
- coautor, alături de Lazăr-Ciprian Ureche, al lucrării „Noul Cod civil. Cartea a II-a - Despre familie (art. 258-534). Comentarii, explicații și jurisprudență, Editura Universul Juridic, București, 2016, 880 p.;
- coautor, alături de lect. univ. dr. judecător Gabriela Cristina Frenţiu, al cursului universitar: Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008; ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010; ed. a III-a revăzută şi actualizată potrivit Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- autor sau, după caz, coautor al mai multor articole/studii publicate în prestigioase reviste de specialitate juridică din ţară şi străinătate, precum: „Dreptul”; „Revista Română de Jurisprudenţă”; „Pandectele Române”; „Caiete de Drept Penal”; „Journal of Law and Social Sciences”; „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” – Madrid (Spania); „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil” – Guayaquil (Ecuador).
Cu titlu de exemplu: Considerații referitoare la clauza de preciput în statornicirea Codului civil, acceptat spre publicare în Dreptul nr. 3/2016; Discuții privind convenția matrimonială în reglementarea actualului Cod civil, acceptat spre publicare în Dreptul nr. 2/2016; Considerații referitoare la căsătoria între persoanele de același sex, acceptat spre publicare în Journal of Law and Social Sciences (Jurnalul de Drept și Studii Sociale) nr. 3-4/2015, Ed. Lumen, Iași; Succinte considerații cu referire la obligația de întreținere în actuala statornicire a Codului civil, în Dreptul nr. 9/2015; Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea Noului Cod civil, în R.R.D.J. nr. 3/2015; Infracţiunea de act sexual cu un minor în reglementarea noului Cod penal, în P.R. nr. 4/2015; Scurte consideraţiuni privind dreptul la despăgubiri în caz de divorţ, potrivit art. 388 NCC, în R.R.D.J. nr. 6/2014; Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului în reglementarea Noului Cod penal, în P.R. nr. 11/2014; Infracţiunea de abandon de familie. Disecţia prevederilor art. 378 NCP, în R.R.D.J. nr. 5/2014; Consideraţii privind competenţa Autorităţii Tutelare sub auspiciile noilor reglementări legale, în P.R. nr. 7/2014; Consideraţii referitoare la infracţiunea privind împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu în reglementarea noului Cod penal, în R.R.D.J. nr. 3/2014; Aspecte referitoare la răspunderea penală a minorului în noul Cod penal, în C.D.P. nr. 1/2014; Prestația compensatorie – sprijin acordat soțului inocent și vulnerabil urmare a divorțului, în R.R.D.J. nr. 6/2013; Infracţiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal, în R.R.D.J. nr. 5/2013; Ancheta psihosocială a autorității tutelare – personaj special în distribuția cauzelor aflate pe rolul instanței de tutelă. Act administrativ sau simplu mijloc de probă, în R.R.D.J. nr. 3/2013; Implicații ale continuării acțiunii de divorț de către moștenitorii soțului reclamant decedat. Inadvertențe între dispozițiile de drept material și cele de drept procedural, în R.R.D.J. nr. 2/2013; Căsătorie. Alienat sau debil mintal. Nulitate (Comentariu explicativ la Sentinţa civilă nr. 3573 din 28 decembrie 2011 a Judecătoriei Năsăud), în R.R.D.J. nr. 5/2012; Los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley rumana para contraer matrimonio, în „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil” nr. 28/2010; Consideraciones sobre el matrimonio religioso en Rumanía, în „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” nr. 19/Enero 2009 (RI §407322), pp. 1-18, Madrid, Spania.

Stagii de pregătire profesională:

- a efectuat stagii de perfecționare: Cluj-Napoca, 28 ianuarie 2014, conferința națională „Noutăți din noul Cod de procedură penală” (organizată de Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj în parteneriat cu Baroul Cluj); Cluj-Napoca, 27-29 martie 2014, conferința internațională „The International Criminal Law Conference: Crimes, Criminals and the New Criminal Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response” (organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) – participant cu lucrarea Evoluția incriminării incestului în dreptul românesc, publicată în volumul conferinței Crimes, Criminals and the New Criminal Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response – In Honorem Professor George Antoniu, eds. Ioana Vasiu și Florin Streteanu, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2014, pp. 194-209; Cluj-Napoca, 8-9 mai 2015, conferința internațională „The Rule of Law in the Digital Era” (organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) – participant cu lucrarea Reglementarea infracţiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale în noul Cod penal român, publicată în volumul conferinței The Rule of Law in the Digital Era, eds. Ioana Vasiu și Florin Streteanu, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2015.
-în perioada 17-21 noiembrie 2014, la Brașov, a urmat un program de perfecționare profesională cu tema „Răspunderea juridică a funcționarului public” organizat de ANFP. 

Site web: https://www.sites.google.com/site/molomanbogdan/

Postări - Bogdan Moloman