Bogdan Moloman

Bogdan Moloman

Este Consilier superior, din septembrie 2016, la Compartimentul Autoritate Tutelară (Direcţia Administraţie Publică, Juridic) din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa. A fost Inspector principal la Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, din februarie 2009 pana in august 2016; Autor și coautor al mai multor lucrări precum și articole ori studii publicate în reviste de specialitate.

Studii:

- absolvent atât al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cât şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul aceleiaşi universităţi clujene;
- absolvent al masteratului „Ştiinţe penale şi criminalistică” organizat de Facultatea de Drept (Cluj-Napoca) din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti;
- formator/trainer calificat;
- cursuri de pregătire profesională: Sistemul drepturilor omului. Aplicabilitate şi garanţii – Sinaia, 22-27 august 2016; Răspunderea juridică a funcţionarilor publici– Braşov, 17-21 noiembrie 2014.

Activitate profesională:

- cadru didactic asociat (lector universitar), Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Departamentul de Administrație și Management Public), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Extensia Universitară Bistrița (27 februarie 2023-prezent), la disciplinele Sistem constituțional și instituții politice în România (nivel licență - curs și seminar) și Uniunea Europeană: mecanisme și instituții (nivel licență - curs și seminar);
- consilier superior [septembrie 2016-prezent (inspector: februarie 2009 – august 2016)] la Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa;
- fondator, membru în consiliul științific și redactor-șef adjunct al publicației „Revista de Dreptul Familiei”;
- membru în consiliul științific internațional al revistelor: „Diritto delle successioni e della famiglia” (Napoli, Italia); Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões (Brasil);
- membru titular al AIJUDEFA – Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia.

Activitate științifică:

- autor al lucrărilor: Diccionario jurídico rumano-español, Ed. Olejnik, Santiago de Chile (Chile), 2022; Legislația familiei adnotată, Ed. Universul Juridic, București, 2018; Dicţionar de dreptul familiei cu termenii şi expresiile juridice traduse în franceză, italiană şi spaniolă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; Protecţia copilului, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008; Încheierea, desfiinţarea, încetarea şi desfacerea căsătoriei, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008.
- coautor al lucrărilor: Codul civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534. Comentarii, explicații și jurisprudență, ed. a II-a, revăzută și adăugită de B.D. Moloman, Ed. Universul Juridic, București, 2022; Ghid privind procedura adopției, Universul Juridic, Bucureşti, 2017; Legea nr. 273/2009 privind procedura adopției. Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; Noul Cod civil. Cartea a II-a – Despre familie – Art. 258-534. Comentarii, explicaţii şi jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
- coautor al cursului universitar: Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008; ed. a II-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2010; ed. a III-a revăzută şi actualizată potrivit Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
- autor sau, după caz, coautor a peste 40 de articole şi studii publicate în prestigioase reviste de specialitate juridică din ţară („ACTA Universitatis Lucian Blaga. Iurisprudentia”, „Caiete de Drept Penal”, „Dreptul”, „Journal of Law and Social Sciences”; „Pandectele Române”, „Revista de Dreptul Familiei”, „Revista Română de Drept Privat”, „Revista Română de Jurisprudenţă”, „Revista Transilvană de Științe Administrative”, „Studia Universitatis Babeş Bolyai. Iurisprudentia”), precum și din străinătate [„Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” (Madrid, Spania), „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil” (Guayaquil, Ecuador)].
- Dintre articolele publicate, menționăm cu titlu de exemplu: Întrebări, îndoieli și incertitudini privind atribuțiile autorității tutelare după intrarea în vigoare a Legii nr. 140/2022, în R.D.F. nr. 1/2023; „Considerații critice referitoare la compensația obligației de întreținere”, în R.D.F. nr. 2/2022; „Aspecte privind evoluția autorității părintești. (I) Noțiune și principii”, în R.D.F. nr. 1/2022; Notă (explicativă) la dec. nr. 708/A/2021 a Tribunalului Maramureș, secția I civilă (Instituirea curatelei speciale în vederea acceptării unei succesiuni de către un alienat mintal. Competentă), în R.D.F. nr. 1/2022; „Despre scindarea autorității părintești și „motivele temeinice” care justifică măsura. O scurtă analiză”, în R.D.F. nr. 2/2021; „Succinte aspecte privind rolul și importanța anchetei (psiho)sociale efectuate de autoritatea tutelară”, în R.D.F. nr. 1/2021; „Pot fi virusate și puse în carantină relațiile de familie? Despre obligații și drepturi familiale în vremuri pandemice”, în R.D.F. nr. 2/2020; „Rolul și funcțiile autorității tutelare în protejarea persoanelor vulnerabile. Simplu apendice al organelor judiciare sau instituție cu rol propriu?”, în R.D.F. nr. 1-2/2019; „Considerații privind divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau notarială”, în RTSA nr. 1/2019; „Consimțământul – actor important în procedura adopției”, în R.R.D.P. nr. 3/2018; „Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil”, în R.R.D.J. nr. 4/2017; „Autoritatea părintească”, în Studia Universitatis Babeş Bolyai. Iurisprudentia nr. 1/2016; „Observații în legătură cu clauza de preciput în stator¬nicirea Codului civil”, în Dreptul nr. 3/2016; „Discuţii privind convenţia matrimonială în reglementarea actualului Cod civil”, în Dreptul nr. 2/2016; „Succinte consideraţii cu referire la obligaţia de întreţinere în actuala statornicire a Codului civil”, în Dreptul nr. 9/2015; „Radiografie asupra instituţiei logodnei în reglementarea Noului Cod civil”, în R.R.D.J. nr. 3/2015; „Infracţiunea de act sexual cu un minor în reglementarea noului Cod penal”, în P.R. nr. 4/2015; „Scurte consideraţiuni privind dreptul la despăgubiri în caz de divorţ, potrivit art. 388 NCC”, în R.R.D.J. nr. 6/2014; „Infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului în reglementarea Noului Cod penal”, în P.R. nr. 11/2014; „Aspecte referitoare la răs¬punderea penală a minorului în noul Cod penal, înC.D.P. nr. 1/2014; „Prestaţia compensatorie – sprijin acordat soţului inocent şi vulnerabil urmare a divorţului”, în R.R.D.J. nr. 6/2013; „Ancheta psihosocială a autorităţii tutelare – personaj special în distribuţia cauzelor aflate pe rolul instanţei de tutelă. Act administrativ sau simplu mijloc de probă”, în R.R.D.J. nr. 3/2013; „Implicaţii ale continuării acţiunii de divorţ de către moştenitorii soţului reclamant decedat. Inadvertenţe între dispoziţiile de drept material şi cele de drept procedural”, în R.R.D.J. nr. 2/2013; „Los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley rumana para contraer matrimonio”, în Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nr. 28/2010 (Guayaquil, Ecuador); „Consideraciones sobre el matrimonio religioso en Rumanía”, în Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado nr. 19/Enero 2009, (RI §407322), Ed. Iustel, 2009, Madrid (Spania) etc.
- autor al unor studii publicate în volume omagiale: Acțiunile privind filiația - restabilirea adevărului într-un infern al minciunilor, în D.A. Popescu, S. Golub (eds.), O familie pentru Europa, o Europă a familiilor? Studia Emese Florian Dedicata, Ed. Hamangiu, București, 2022, pp. 576-603.
- autor al unor studii publicate în străinătate: Aspectos sobre multiparentalidad en el derecho rumano. Ejercicio de la autoridad parental en manos de varias personas, în Leonadro B. Perez Gallardo, Ma del Mar Heras Hernández (dir.), Propuestas para un nuevo derecho de filiación: La multiparentalidad, Olejnik, Santiago de Chile, Chile, 2022, pp. 183-196; Derecho de relación entre los hijos y el progenitor no custodio en Rumanía en tiempo de la pandemia de COVID-19, în Doris Ghilardi (coord.), Tecnologias, Famílias e Vulnerabilidades. Novos olhares no Brasil e no Exterior, Ed. Habitus, Florianópolis (Brasil), 2021, pp. 281-308 [2da, Ed. Habitus, Florianópolis (Brasil), 2022, pp. 281-308].
- autor al unor recenzii de cărți juridice: Cristian Mareș, Dreptul familiei, ediția a III-a, Editura C.H. Beck, București, 2022, 426 pag., în R.D.F. nr. 2/2022; Enrique Varsi Rospigliosi, Tratado de derecho de familia, 2a edicion, Instituto Pacífico y Universidad de Lima, Lima, 2020, 4 vol. [608 pag. (vol. I), 608 pag. (vol. II), 912 pag. (vol. III), 784 pag. (vol. IV)], în R.D.F. nr. 1/2021.
- participant la diferite conferințe naționale și internaționale (organizator, moderator și/sau speaker), dintre care menționăm: „IV Congreso Internacional de AIJUDEFA – Perspectivas del Derecho de Familia: internacionalización y evolución tecnológica”” (12-15 iunie 2023, Cancún, México) – speaker; „III Congreso Internacional de Derecho de Familia: Vivienda Familiar” (12-13 ianuarie 2023, Universitatea din Oviedo, Spania) - speaker; „Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia” ed. a V-a (11-12 noiembrie 2022, București) – organizator, moderator și speaker; „Conferința Internațională Bienală”, ed. a XIV-a, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara (20-21 octombrie 2022, Timișoara) – speaker; „III Congreso Internacional de AIJUDEFA - Seguridad Juridica y Familias Internacionales” (25-27 mai 2022, Sevilla, Spania) - speaker; „Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia” ed. a IV-a (22-23 octombrie 2021, București) – organizator, moderator și speaker; „Conferința Națională de Drept Civil. Familia” ed. a III-a (11-12 decembrie 2020, On-line) –moderator și speaker; „Conferința internațională The Rule of Law in the Digital Era, Cluj-Napoca, 8-9 mai 2015 - speaker; „Conferința internațională The International Criminal Law Conference: Crimes, Criminals and the New Criminal Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response”, Cluj-Napoca, 27-29 martie 2014 – speaker; etc.

Premii:

Premiul municipiului Bistrița (decernat la data de 16 decembrie 2022 în cadrul Galei „Premiile municipiului Bistrița 2022”);
Premiul municipiului Bistriţa (decernat la data de 17 decembrie 2021 în cadrul Galei „Premiile municipiului Bistriţa 2021”);
Premiul municipiului Bistrița (decernat la data de 18 decembrie 2018 în cadrul Galei „Premiile municipiului Bistrița 2018”).

Web site:

www.sites.google.com/site/molomanbogdan

Contact:

moloman.bogdan@yahoo.com

Postări - Bogdan Moloman