Adrian Cristian Moise

Adrian Cristian Moise

Este avocat în Baroul Dolj (2006-prezent); conferenţiar universitar doctor la disciplina „Criminalistică” în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative din Craiova, Universitatea Spiru Haret din Bucureşti (2012-prezent); membru al Asociaţiei Internaţionale a Criminologilor de Limbă Franceză (2018-prezent); membru în Colegiul de Redacţie şi în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Criminalistică (2011-prezent); membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România (2009-prezent); membru al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică (2015-prezent).

Studii:
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova (2001-2005); master în Drept public şi Ştiinţe penale, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova (2005-2007); doctor în drept, specializarea criminalistică, cu teza „Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor informatice”, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (2007-2010); cercetător postdoctoral în domeniul criminalităţii informatice la Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, intitulat „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ” (iulie 2014-noiembrie 2015); stagiu extern de cercetare postdoctorală, Universitatea din Orléans, Centrul de Cercetări Juridice Pothier din cadrul Facultăţii de Drept, Economie şi Gestiune, Franţa (martie 2015).
Publicaţii:
- autor şi coautor a numeroase articole în domeniul criminalităţii informatice publicate în țară și străinătate, precum şi autor şi coautor a mai multor cărţi şi cursuri universitare publicate în ţară, cum ar fi, de exemplu: Adrian Cristian Moise , Emilian Stancu, „Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a infracţiunilor. Curs universitar”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-606-39-0044-0, 355 pagini; Adrian Cristian Moise, „Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor informatice”, Ed. Universul Juridic, București, 2011, ISBN 978-973-127-556-7, 442 pagini; Adrian Cristian Moise, Emilian Stancu, „Criminalistica. Elemente de tehnică și de tactică a investigării penale”, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2020, ISBN 978-606-39-0604-6, 347 pagini; Adrian Cristian Moise, „Dimensiunea criminologică a criminalităţii din cyberspaţiu”, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020, ISBN: 978-606-18-0980-6, 486 pagini.