Mircea M. Duțu-Buzura

Mircea M. Duțu-Buzura

Este doctorand în drept, specializarea dreptul mediului, în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept a Universității din Craiova. Membru al Centrului de Drept al Mediului aferent Universității Ecologice din București, unde desfășoară activități didactice și de cercetare științifică.A publicat mai multe studii și articole și a susținut comunicări științifice cu precădere în materia dreptului climei.