Mircea Damaschin

Mircea Damaschin

Este prof. univ. dr. și prorector, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București.

Educație și formare:

- 2003-2009: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
- 1999-2000: curs postuniversitar Științe penale, Academia de Poliție „Al.I. Cuza” din București;
- 1999-2000: curs psiho-pedagogie, Universitatea din București;
- 1991-1995: Academia de Poliție „Al.I. Cuza” din București.

Experiență profesională:

- 2012-prezent: prorector, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București; - 2011-prezent: avocat Baroul București;
- 2010-2012: decan, Facultatea de Științe Sociale și Administrative, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București;
- 2009-prezent: manager al LESIJ-Lex ET Scientia International Journal, periodic editat de Universitatea „Nicolae Titulescu” din București;
- 2006-prezent: cadru didactic la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept, disciplinele Drept procesual penal – Partea generală; Drept procesual penal – Partea specială;
- 1998-2007: cadru didactic la Academia de Poliție „Al.I. Cuza” din București, disciplinele Drept procesual penal – Partea generală; Drept procesual penal – Partea specială.

Activitate de cercetare științifică: autor şi coautor al numeroase tratate, studii şi articole, printre care: „Tratat de drept procesual penal. Partea generală”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ed. a 2-a, 2015, ed. a 3-a, 2020; „Drept procesual penal. Partea specială. Mapă de seminar”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, ed. a 2-a, 2019; „Codul de procedură penală adnotat”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018; „Drept procesual penal. Partea generală. Mapă de seminar”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, ed. a 2-a, 2018; „Tratat de drept procesual penal. Partea specială”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, ed. a 2-a, 2018; „Drept procesual penal. Mapă de seminarii”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ed. a 2-a, 2013; „Codul de procedură penală, adnotat cu legislaţie şi jurisprudenţă”, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010; „Drept procesual penal”, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010.