Matei Danil

Matei Danil

Este doctor în drept al Universității din București (conducători științifici profesorii Savelly Zilberștein, Viorel-Mihai Ciobanu).


Studii:
- este absolvent al Facultății de Drept a Universității din București, Secția Drept economic-administrativ, șef de promoție, diploma Cum laudae, 1976;
- absolvent al Secției juridice a aceleiași facultăți, 1981.

Activitate profesională:
- 1998-2021: avocat;
- 1986-1998: judecător;
- 1976-1986: consilier juridic;
- 1972-2016: lector al Universității Valahia din Târgoviște (titular al disciplinelor Drept procesual civil și Dreptul afacerilor.

Autor de note de curs, monografii, studii și articole.