Marilena Marin

Marilena Marin

Este conf. univ. dr. la Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanţa.