Maria-Ioana Mărculescu-Michinici

Maria-Ioana Mărculescu-Michinici

Este lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Al. I. Cuza din Iași.