Florin Ion Mangu

Florin Ion Mangu

Este conf. dr., cercetător post-doctoral la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept privat.

Postări - Florin Ion Mangu