Alina Macavei

Alina Macavei

Este judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă.

Pregătire academică:

- Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1991-1995;
- Absolventă a Institutului Naţional de Magistratură, promoţia 1995 –1996;
- Doctorandă a Şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, în domeniul dreptului internaţional privat, cu teza „Competenţa jurisdicţională şi normele de procedură în procesul civil după aderarea României la Uniunea Europeană”.

Experienţă profesională:

- Judecător la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în perioada 1995- 2000;
- Judecător la Tribunalul Bucureşti, în perioada 2001-2002;
- Judecător la Curtea de Apel Bucureşti Secţia a IV-a civilă, în perioada 2003-2009;
- Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia I civilă, din 1 ianuarie 2010.

Alte colaborări:

-Membră a comisiei de contestaţii la disciplina Organizare judiciară la concursurile de admitere în magistratură şi de capacitate, organizate de Institutul Naţional al Magistraturii;
-Membră în comisia de elaborare a subiectelor în materia Drept internaţional privat, la examenul de promovare în funcţii de execuţie, organizat de Consiliului Superior al Magistraturii prin Institutul Naţional al Magistraturii;
-Membră în comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru materiile: drept civil, dreptul familiei, drept internaţional privat, examen organizat de Consiliului Superior al Magistraturii prin Institutul Naţional al Magistraturii.