Dan Lupașcu

Dan Lupașcu

Activitate îndelungată în domeniul juridic, atât în calitate de practician (judecător – 1990 - 2016, avocat – 2016 - la zi), cât și de cadru didactic universitar (din 1993 - la zi). A exercitat funcții de conducere la Judecătoria sectorului 5, București (vicepreședinte), Tribunalul București (președinte) și Curtea de Apel București (președinte). A fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (2003 – 2011), instituție pe care a condus-o în calitate de secretar general (2003-2005) și, respectiv, de președinte (2005-2006). A desfășurat activitate didactică la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București – Facultatea de Științe Juridice și Administrative (1993-1995), Universitatea din București – Facultatea de Drept (1994-1995), Institutul Național al Magistraturii (1993-2018) și Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Facultatea de Drept (2002 - la zi). În prezent, este avocat în cadrul Baroului București - titular al Cabinetului individual de avocat „Lupașcu Dan” - și profesor la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Facultatea de Drept.

Experiența profesională:

2014-prezent: Profesor universitar
2001: Doctor în drept, Drept procesual penal, Universitatea din București, Facultatea de Drept
Preşedinte - Curtea de Apel Bucureşti
1990: Absolvent, șef de promoție, Universitatea din București, Facultatea de Drept
Preşedinte - Consiliul Superior al Magistraturii
Membru ales - Consiliul Superior al Magistraturii, Secretar general (pentru două mandate consecutive – de la 09.05.2003 la 11.01.2005)

Activitate de cercetare științifică:

A publicat numeroase lucrări științifice (a se vedea Anexa la Curriculum vitae, publicată pe adresa www.univnt.ro/corp profesoral), a făcut parte din trei echipe de cercetare științifică și a participat la mai multe conferințe interne sau internaționale.

Distincții:

Pentru rezultatele obținute în cele peste trei decenii de activitate în domeniul juridic a primit numeroase premii, diplome și alte distincții, de la instituții române sau străine. În anul 2000, Președintele României i-a conferit Ordinul național „Steaua României”, în grad de „ofițer”, pentru „merite deosebite în elaborarea jurisprudenței, reformarea justiției și corecta aplicare a legilor”.

Telefon: 0721.21.18.28
e-mail: [email protected]

Postări - Dan Lupașcu