Lacrima Bianca Luntraru

Lacrima Bianca Luntraru

Este avocat în cadrul Baroului Mureş, doctorand al Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, sub îndrumarea dlui. prof. Liviu Pop, cu teza „Răspunderea civilă pentru malpraxilul profesional”.


Lucrări publicate:
1. Vinovăţia – fundament al răspunderii civile, în ambele sale forme, în textele noului Cod civil, ca şi în ale celui precedent în Revista Dreptul, 1/2012, Categ CNCSIS B+,
2. Comentariu –teoretic şi practic- cu privire la textele noului Cod civil referitoare la formarea contractului, în Revista Dreptul, 2/2013, Categ CNCSIS B+;
3. Repere teoretice şi practice privind definirea obligaţiei civile de securitate, în Revista Dreptul,11/ 2013, Categ CNCSIS B+;
4. Obligaţia de securitate cu privire specială asupra dreptului consumului, în Revista Dreptul, 12/2013, Categ CNCSIS B+;
5. Buna credinţă şi abuzul de drept în perspectiva noului Cod civil, în Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI - I), 2014, ISBN 978-606-93691-3-5
6. Argumente privind recunoaşterea răspunderii avocatului ca ipoteză specială de răspundere civilă profesională, publicat în Volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept 2014, Ediţia a 6-a, Ed. Universul Juridic, ISBN 2066-6403;
7. Discuţii în legătură cu răspunderea civilă a avocatului faţă de clientul său ori în raport de terţe persoane, în Revista Dreptul, 5/2015, Categ CNCSIS B+.
8. Răspunderea medicală, în Volumul Conferinţei Responsibility and legal liability in performing regulated professions, 2015, Ed. Petru Maior University Press, ISBN 2248-1052.
9. Răspunderea civilă a notarului public, în cadrul Volumului Conferinţei internaţionale The Efficiency of Legal Norms “The Science of law- in vanguard or the reguard of social, political and economic phenomena”, 2016.

Postări - Lacrima Bianca Luntraru