Augustin Lazăr

Augustin Lazăr

Este prof. univ. dr. în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ex-Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, România.

Lucrări publicate:
Ancheta antifraudă în mediul afacerilor, Ed. Lumina Lex (2004);
Criminalistica, Ed. Risoprint Cluj N., 2009;
Criminologie, Editura Risoprint, Cluj – Napoca, 2008;
Corpus Juris Patrimonii, Ed. Lumina Lex (2006), (ed.I, II-a, 2007);
Expertiza Criminalistică a Documentelor – Aspecte tactice şi tehnice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008 (coautor);
Manual de anchetă în mediul economico- financiar, Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casaţie şi Justiţie, Bucureşti, 2009 (coautor);
Combaterea criminalităţii c/a patrimoniului arheologic european, Ed. Lumina Lex 2008, (coautor);
Combaterea criminalităţii c/a patrimoniului cultural european, Ed. Mega 2009 (coautor);
Combaterea traficului cu bunuri culturale, Ed. Universul Juridic 2013 (coautor);
Toward a Prosecutor for the European Union, Hard Publishing House, Oxford, 2013 (coautor capitol);
40 studii şi articole în reviste de specialitate din țară și străinătate.

Aprecierea activităţii profesionale:
- Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în gradul de Ofiţer, acordat prin Decretul nr. 528/1.12. 2000 al Preşedintelui României;
- United States Department of Justice Apreciation, for activity in The Office of  Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Trening Program, 2001;
- Diploma de onoare a Revistei Române de Criminalistică, 2001;
- Diploma „meritul judiciar” clasa a II-a acordată prin Decretul nr. 23/28 iunie 2002 al Preşedintelui României
- Diploma de Excelenţă  în Cercetare şi Creaţie acordată de Senatul Universităţii ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2009;
- Diploma pentru rezultate deosebite în activitatea Ministerului Public PICCJ, 2010, 2011;
- Certificate of Award, Who is Who World Society Corp., Enciclopedia Personalităților din România, 6.12.2011.

Postări - Augustin Lazăr