Cristian Jora

Cristian Jora

Este prof. univ. dr. în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, directorul Departamentului de drept privat al aceleiași Facultăți și cercetător științific asociat în cadrul Sectorului de drept privat al Institutului de Cercetări Juridice acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române.

Lucrări publicate

• Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare practice, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice:

1. Cristian Jora, coordonator, Ioan Molnar, Ion Băcan, Bogdan Pătraşcu, Andrada Truşcă, Teste grilă pentru examenul de licenţă. Specializare Drept, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-647-273-9, 226 pagini;
2. Lucia Uţă, Cristian Jora, Expertiza medico-legală în procesul penal. Aspecte teoretice şi practice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, ISBN 973-588-655-3, 464 pagini;
3. Cristian Jora, Drept civil. Drepturile reale în noul Cod civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, ISBN978-973-127-890-2, 399 pagini;
4. Marilena Uliescu, coordonator, Mircea Duţu, Marilena Uliescu, Bogdan Pătraşcu, Sache Neculaescu, Ionuţ Doljană, Tiberiu Ţiclea, Filip Pavel, Raluca Dimitriu,Lucia Uţă, Iolanda Boţi, Gheorghe Buta, Smaranda Angheni, Iosif Urs, Silvia Cristea, Dumitru Dobrev, Dan Lupaşcu, Cristina Mihaela Crăciunescu, Aurelian Gherghe, Cristian Jora, Mihaela Gabriela Berindei, Noul Cod civil. Studii şi comentarii.Volumul I.Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 902 pagini, ISBN 978-973-127-865-0 (contribuţie Cristian Jora pp. 841-855) – lucrare pentru care Institutul de Cercetări juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române a primit premiul „Andrei Rădulescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România şi Fundaţia „Andrei Rădulescu”, în anul 2012
5. Marilena Uliescu, coordonator, Cristian Jora, Marilena Uliescu, Paul George Buta, Mircea Duţu, Lucia Uţă, Stelian Ioan Vidu, Ionuţ Doljană, Diana Elena Ungureanu, Gheorghe Buta, Iolanda Boţi, Andrei Duţu Buzura, Raluca Dimitriu, Andrea Anamaria Chiş, Aurelian Gherghe, Dumitru Dobrev, Filip Pavel, Bogdan Pătraşcu, Ilioara Genoiu, Cristina Mihaela Crăciunescu, Mircea Dan Bob, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul II.Cartea a III-a şi Cartea a IV-a (art. 535-1163), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 1052 pagini, ISBN 978-973-127-864-3 (contribuţie Cristian Jora pp.14-38 şi pp. 81-111);
6. Marilena Uliescu, coordonator, Smaranda Angheni, Sache Neculaescu, Bogdan Pătraşcu, Ilioara Genoiu, Filip Pavel, Raluca Dimitriu, Iosif. R. Urs, Cristiana Mihaela Crăciunescu, Gheorghe Buta, Lucia Uţă, Ionuţ Doljană, Marilena Uliescu, Mircea Duţu, Cristian Jora, Paul George Buta, Ioana Veronica Varga, Aurelian Gherghe, Dumitru Dobrev, Gabriela Chiorniţă, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III. Partea I. Cartea a V-a, Despre obligaţii (art. 1164-1649), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, 1034 pagini, ISBN 978-606-673-363-2 (contribuţie Cristian Jora pp. 493-521);
7. Marilena Uliescu, coordonator, Lucian Stângu, Radu Catană, Cristian Jora, Marilena Uliescu, Dumitru Dobrev, Smaranda Angheni, Olimpiu Crauciuc, Gheorghe Buta, Ileana Veronica Varga, Paul George Buta, Iosif R. Urs, Bogdan Pătrașcu, Ilioara Genoiu, Aurelian Gherghe, Nela Petrișor, Andrei Duțu Buzura, Mihaela Gabriela Berindei, Victor Marcusohn, Ionuț Doljană, Ioan Stelian Vidu, Silvia Cristea, Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul III. Partea a II-a. Cartea a V-a (art. 1650-2499). Contracte speciale. Garanții, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 1033 pagini, ISBN 978-606-673-546-9 (contribuţie Cristian Jora pp. 92- 167);
8. Cristian Jora, Drept civil. Curs de drepturi reale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, 263 pagini, ISBN 973-588-876-9;
9. Cristian Jora, Lucia Uţă, Drept civil. Curs de drepturi reale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 453 pagini, ISBN 978-973-758-093-1;
10. Cristian Jora, Lucia Uţă, Drept civil. Curs de drepturi reale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2009, 571 pagini, ISBN 978-973-758-205-8;
11. Cristian Jora, Raluca Furdui, Ştefan Albert, Lucia Uţă, Daniela Pop, Diana Canangiu, Culegere de practică judiciară Semestrul II 2004. Drept civil. Drept procesual civil. Drept comercial. Contencios administrativ. Drept penal. Drept procesual penal, EdituraLumina Lex, Bucureşti, 2005, 373 pagini, ISSN 1841-1819 (contribuţie Cristian Jora pp.17-122);
12. Lucia Uţă, Ştefan Albert, Cristian Jora, Culegere de practică judiciară pe anul 2002. Drept civil. Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, 446 pagini, ISBN 973-588-654-5;
13. Lucia Uţă, Cristian Jora, Practică judiciară adnotată. Culegere de speţe pe anul 2001, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, 351 pagini, ISBN973-588-510-7;
14. Cristian Jora, Eugen Iosivoiu, Ingrid Mocanu Popa, Lucia Uţă, Culegere de practică judiciară pe anul 2006. Drept civil.Drept procesual civil. Drept comercial.Contencios administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 451 pagini, ISSN 1841-1819 (contribuţie Cristian Jora 265-405);
15. Aspazia Cojocaru, Petrică Truşcă, Ioan Molnar, Cristian Jora, Bogdan Pătraşcu, Ion Băcan,Teste grilă pentru examenul de licenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 222 pagini, ISBN (10) 973-7643-91-7 ISBN (13) 978-973-7643-91-9 (contribuţie Cristian Jora pp. 33-84);
16. Aspazia Cojocaru, Petrică Truşcă, Ioan Molnar, Cristian Jora, Bogdan Pătraşcu, Ion Băcan, Teste grilă pentru examenul de licenţă, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007, 224 pagini, ISBN 978-973-129-008-9 (contribuţie Cristian Jora pp.33-83);
17. Aspazia Cojocaru, Constantin Mitrache, Petrică Truşcă, Ioan Molnar, Cristian Jora, Bogdan Pătraşcu, Teste grilă pentru examenul de licenţă, Bucureşti, 2005, 145 pagini (contribuţie Cristian Jora pp.18-48);
18. Petrică Truşcă, coordonator, Cristian Jora, Ioan Molnar, Andrada Truşcă, Lucia Uţă, Bogdan Pătraşcu, Victoria Cristiean, Andreea Uzlău, Ramona Paraschiv, Teste grilă pentru examenul de licenţă Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-647-974-5, (contribuţie Cristian Jora pp. 37-97);
19. Cristian Jora, Lucia Uţă, Curs de drept civil pentru administraţie publică. Elemente de teoria drepturilor reale şi teoria generală a obligaţiilor, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007, 351 pagini, ISBN 978-973-129-100-0;
20. Cristian Jora, Lucia Uţă, Curs de drept civil pentru administraţie publică. Elemente de teoria drepturilor reale şi teoria generală a obligaţiilor, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, 459 pagini, ISBN 978-973-129-554-1;
21. Florin Ciutacu, Cristian Jora, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, Bucureşti, 2003, 623 pagini, ISBN 973-86298-1-0;
22. Cristian Jora, Florin Ciutacu, Drept civil român. Drepturi reale. Note de curs. Modele de contracte.Modele de acţiuni, Editura Sigma, Bucureşti, 2002, 533 pagini, ISBN 973-649-050-5;
23. Cristian Jora, Drept civil II. Manual de studiu individual, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-647-700-0;
24. Cristian Jora, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2007, ISBN 978-973-732-062-9, 133 pagini;
25. Cristian Jora, Lucia Uţă, Ştefan Albert, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2003, ISBN973-8146-76-3, 95 pagini;
26. Petrică Truşcă, coordonator, Cristian Jora, Andrada Truşcă, Ilioara Genoiu, Lucia Uţă, Bogdan Pătraşcu, Ramona Paraschiv, Curs selectiv pentru licenţă. Drept civil. Partea generală, drepturi reale, teoria generală a obligaţiilor, contracte, succesiuni, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-673-370-0 (contribuţie Cristian Jora, pp 163-356);
27. Cristian Jora, Drept civil pentru administraţie publică. Drepturi reale şi obligaţii conform noului Cod civil, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-647-933-2, 383 pagini.

• Articole/Studii care reprezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute:

1. Aspazia Cojocaru, Cristian Jora, Bogdan Pătraşcu – La nouvelle réglementation du fonds foncier en Roumanie, în Revue Roumaine des Sciences Juridiques, TOME II (XXXV9), No. 1-2/1991, pp. 49 – 57, ISSN 0035 – 4025;
2. Cristian Jora - L´accession , mode d´acquisition des droits réels dans le droit civil roumain, în Revue Roumaine des Sciences Juridiques, Série des Sciences Juridiques, TOME I (XXXIV), No. 2/1990, pp.147-151, ISSN 0035 – 4025;
3. Lucia Uţă, Cristian Jora – Liberul acces la informaţiile de interes public, în revista Studii de Drept Românesc, nr. 3-4/2003, pp. 361 – 367, ISSN 1220 – 5427;
4. Bogdan Pătraşcu, Cristian Jora – Drespre simulaţia cu privire la preţ. Aspecte controversate, în revista Studii de Drept Românesc, nr. 1-2/1991, pp. 33 -36, ISSN 0039 - 4041;
5. Cristian Jora – Câteva consideraţii privind limitele dreptului de proprietate privată stabilite pe cale convenţională, în revista Studii şi Cercetări Juridice, nr. 2/2013, pp. 111 – 124, ISSN 2284-9394, ISSN-L 2284-9394;
6. Cristian Jora – Condiţii necesare pentru protecţia mărcilor, în revista Studii de Drept Românesc, nr. 3-4/2005, pp. 323 – 367, ISSN 1220-5427;
7. Cristian Jora – Dreptul de proprietate al regiei autonome, în revista Studii de Drept Românesc, nr. 4/1993, pp. 317 – 324, ISSN 1220 – 5427;
8. Cristian Jora – Accesiunea imobiliară artificială, în revista Studii de Drept Românesc, nr. 1/1990, pp. 53 -56, ISSN 0039 - 4041;
9. Cristian Jora – Unele aspecte privind accesiunea imobiliară artificială, în revista Studii de Drept Românesc, nr. 3-4/1990, pp. 281 – 284, ISSN 0039 – 4041;
10. Cristian Jora – Consideraţii asupra determinării cantitative a mărfurilor în cadrul contractului de transport de mărfuri în trafic intern pe calea ferată, în revista Studii şi Cercetări Juridice, nr. 3/1987, pp. 257 – 262;
11. Cristian Jora – Unele reflecţii privind problema elaborării unui regulament de proprietate, în revista Studii şi Cercetări Juridice nr. 4/1986, pp. 336 – 340;
12. Cristian Jora – Certain considerations regarding the regulations of the right of superficies according to the new civil Code, în Revista de Drept Public Supliment 2012, pp.57 – 65, ISSN 1224-4872 – idexată BDI;
13. Cristian Jora – Certain considerationsregarding the regulation of the trust within the new civil Code, în revista Cogito, nr. 1/2013, pp. 119 – 126, ISSN 2068-6706;
14. Cristian Jora, Ştefan Albert - Aspecte cu privire la protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. Probleme din practica instanţelor de judecată 2001-2003, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, nr. 1/2005, pp. 7- 24, ISSN 1584-7241;
15. Cristian Jora, Lucia Uţă – Analiză teoretică a practicii judiciare în materia liberării condiţionate, în Revista de Drept Penal, nr. 3/2005, pp. 110 – 129, ISSN 1223-0790;
16. Cristian Jora – Unele consideraţii cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 136 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Revista de Drept Comercial nr. 4/2013, pp. 13-23, ISSN 1220-8515;
17. Cristian Jora – Succinte consideraţii cu privire la abuzul de drept manifestat în activitatea profesioniştilor care exploatează o întreprindere comercială, în Revista de Drept Comercial nr. 9/2013, pp. 7-19, ISSN 1220-8515;
18. Cristian Jora – Câteva aspecte deosebite cu privire la modul de reglementare a superficiei de către Noul Cod civil, în Revista de Drept Comercial nr. 2/2013, pp. 23-37, ISSN 1220-8515;
19. Cristian Jora, Lucia Uţă, Unele consideraţii cu privire la circulaţia juridică a terenurilor, în corelarea prevederilor Titlului X al Legii nr. 247/2005 cu acelea ale Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini, apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, în Revista de Drept Comercial nr. 1/2006, pp. 74-86, ISSN 1220-8515;
20. Cristian Jora, Lucia Uţă – Unele aspecte privind competenţa materială de soluţionare a recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în contestaţia la executare împotriva actelor începute de organele de executare silită, în Revista de Drept Comercial nr. 3/2006, pp. 102-111, ISSN 1220-8515;
21. Cristian Jora, Lucia Uţă – Succintă analiză a practicii judiciare cu privire la repararea prejudiciilor cauzate prin accidente de autovehicule, în Revista de Drept Comercial nr. 10/2006, pp. 130-153, ISSN 1220-8515;
22. Cristian Jora- Probleme de interes practic referitoare la suspendarea hotărârii adunării generale a societăţilor comerciale, în Revista de Drept Comercial nr. 11/2006, pp. 22-29, ISSN 1220-8515;
23. Cristian Jora – Incidenţa dispoziţiilor art. 374¹ din Codul de procedură civilă asupra punerii în executare a cambiei şi biletului la ordin, în Revista de Drept Comercial nr. 12/2007, pp. 36-43, ISSN 1220-8515;
24. Cristian Jora – Aspecte privind momentul formulării acţiunii împotriva membrilor organelor de conducere ale societăţilor comerciale, potrivit reglementărilor Legii nr. 64/1995, în Revista de Drept Comercial nr. 11/2005, pp. 44-54, ISSN 1220-8515;
25. Cristian Jora, Lucia Uţă – Unele aspecte privind admisibilitatea unei cereri de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995, republicată cu privire la o societate comercială dizolvată de drept, în Revista de Drept Comercial nr. 5/2006, pp. 30-42, ISSN 1220-8515;
26. Cristian Jora – Succintă analiză a practicii judiciare privind interpretarea conţinutului art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale legii nr. 169/1997, în Revista de Drept Comercial nr. 1/2010, pp. 16-37, ISSN 1220-8515;
27. Cristian Jora – Aspecte privind admisibilitatea suspendării Hotărârii Adunării generale în cazul intentării acţiunii în anularea acesteia, în Revista de Drept Comercial nr. 6/2006, pp. 31-39, ISSN 1220-8515;
28. Cristian Jora, Lucia Uţă – Analiză teoretică a practicii judiciare în materia aplicării dispoziţiilor O.G. nr. 5/2001 privind somaţia de plată, cu modificările ulterioare, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2003, pp. 174-221, ISSN 1220-8515;
29. Cristian Jora- Posibile aspecte controversate privind noţiunea, izvoarele şi părţile contractului de fiducie reglementat de Noul Cod civil, în Revista de Drept Comercial nr. 11/2013, pp. 7-18, ISSN 1220-8515;
30. Cristian Jora – Certain considerations regarding the classification of assets under the provisions of the new civil Code, în revista Cogito nr. 1/2012, pp. 90 -99, ISSN 2068-6706;
31. Cristian Jora – Unele aspecte privind accesiunea imobiliară artificială, în Revista Română de Statistică – nr. 12/2009 Supliment 2009, pp.169 – 172, ISSN 1018-046x CNCSIS, categoria B+ ;
32. Bogdan Pătraşcu, Cristian Jora, Legea fondului funciar.Despre circulaţia juridică a terenurilor (I) în Revista Tribuna Economică, Supliment nr. 19/1991;
33. Bogdan Pătraşcu, Cristian Jora, Legea fondului funciar.Despre circulaţia juridică a terenurilor (II) în Revista Tribuna Economică, Supliment nr. 22/1991;
34. Bogdan Pătraşcu, Cristian Jora, Legea fondului funciar.Despre circulaţia juridică a terenurilor (III) în Revista Tribuna Economică, Supliment nr. 25/1991;
35. Bogdan Pătraşcu, Cristian Jora, Legea fondului funciar.Despre circulaţia juridică a terenurilor (IV) în Revista Tribuna Economică, Supliment nr. 31/1991;
36. Cristian Jora, Legea fondului funciar. Interdicţia înstrăinării unor terenuri, în Revista Tribuna Economică, Supliment nr. 10/1991;
37. Cristian Jora, Stabilirea tarei vagoanelor, în Revista Tribuna Economică, Supliment nr. 3/1987.

• Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice:

1. Cristian Jora, Petrică Truşcă, Consideraţii cu privire la constituţionalitatea art. 5 alin. 2 din Titlul X privind circulaţia juridică a terenurilor al Legii nr. 247/2005, în volumul Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană. Comunicări prezentate la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice, 2010, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-127-469-0, pp. 77-95;
2. Cristian Jora, Unele consiedraţii cu privire la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, în volumul Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Justiţie, stat de drept şi cultură juridică. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 13 mai 2011, Bucureşti, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-127-618-2, pp. 527-533;
3. Cristian Jora, Consideraţii cu privire la exercitarea dreptului de proprietate comună pe cote-părţi conform reglementărilor noului Cod civil, în volumul Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române,Ştiinţă şi codificare în România. Comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice, 2012, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-673-078-5, pp. 74-78;
4. Cristian Jora, Consideraţii cu privire la aplicarea dispoziţiilor legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, în volumul In honorem prof. Univ. dr. Aspazia Cojocaru, judecător la Curtea Constituţională a României, Constantele dreptului. Culegere de studii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-127-821-6, pp. 149-158;
5. Cristian Jora, Precaritatea şi echivocul posesiei. Aspecte critice, în volumul Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”. Dreptul românesc în contextul exigenţelor Uniunii Europene. Comunicări prezentate la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări juridice, 2009, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-522-192-5, pp. 36-49;
6. Cristian Jora, Some considerations regarding the occupancy as a mean of acquiring ownership rights, according to the new civil Code, în volumul Conferinţa Internaţională Societatea întemeiată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane, Târgovişte, 10-11 iunie 2011, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-127-571-0, pp. 162-167;
7. Cristian Jora, Unele consideraţii cu privire la limitele şi restricţiile dreptului de proprietate conform reglementărilor noului Cod civil, în volumul Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Exercitarea Dreptului la Nediscriminare şi Egalitate de Şanse în Societatea Contemporană. Lucrările celei de-a V-a Conferinţe a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse – NEDES 2011, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-129-992-1, pp. 23 – 32;
8. Cristian Jora, Particularităţile viciilor posesiei conform reglementărilor noului Cod civil, în volumul Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Exercitarea Dreptului la Nediscriminare şi Egalitate de Şanse în Societatea Contemporană. Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse – NEDES 2012, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-647-532-7, pp. 64-69;
9. Cristian Jora, Câteva consideraţii cu privire la funcţiile patrimoniului conform reglementărilor noului Cod civil, în volumul Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Legea şi respectul faţă de lege în statul de drept, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-647721-5, pp. 115 – 123;
10. Cristian Jora, Câteva consideraţii privind limitele dreptului de proprietate privată stabilite pe cale convenţională, în volumul Institutul de Cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Ştiinţă şi Codificare în România. Comunicări prezentate la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice, 2012, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, ISBN CD 978-606-673-091-4, pp. 17-24;
11. Cristian Jora, Petrică Truşcă, A current problem: the right of property restrictions imposed by the law; Actual rules and regulations existing also in the new civil Code, în „Dimitrie Cantemir” Christian University, Faculty of Legal and Administrative Sciences, Annals of Law and Administration. Review of Legal and Administration Research Centre, Vol. 2/2012, Issue 2, Bucharest, Editura Universul Juridic, ISSN 2344-0120, pp. 27 – 56;
12. Cristian Jora, The administration of assets belonging to others, according to the new civil Code, în „Dimitrie Cantemir” Christian University, Faculty of Legal and Administrative Sciences, Annals of Law and Administration. Review of Legal and Administration Research Centre, Vol. 2/2012, Issue 2, Bucharest, Editura Universul Juridic, ISSN 2344-0120, pp. 17 – 29;
13. Cristian Jora, The regulation of the the restrictions to the property right in the new Civil Code with particular regard to the usufructuary right, în Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Analele Universităţii Seria Drept. Revista Centrului de Cercetări Juridice şi Administrative. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, nr. 1/2010, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, ISSN 1842-712X, pp. 108 – 115;
14. Cristian Jora, Some considerations of the regulatory aspects of the institution of adoption in the new Civil Code, în Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Analele Universităţii Seria Drept. Revista Centrului de Cercetări Juridice şi Administrative. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, nr. 2/2011, Editura Pro Univedrsitaria, Bucureşti, ISSN 1842-712X, pp. 139 – 144;
15. Cristian Jora, Consideration regarding some legal restrictions of the property right, în Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Analele Universităţii Seria Drept, nr. 1/2009, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, ISSN 1842-712X, pp. 44 – 63;
16. Cristian Jora, Tradition and tenure, wais of obtaining the property right. Present and future, în Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Analele Universităţii Seria Drept, nr. 2/2009, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, ISSN 1842-712X, pp.63 -73;
17. Cristian Jora, Unele aspecte cu privire la reglementarea obiectului dreptului de uzufruct conform noului Cod civil, în volumul Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană. Lucrările celei de-a VII-a Conferinţe a Nediscriminării şi Egalităţii de şanse NEDES 2013, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-647-864-9, pp. 60-67;
18. Cristian Jora, Certain considerations on engagement regulation according to the new civil Code, Annals of Law and Administration, No. 2/2013, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 7-13;
19. Cristian Jora, Principles of the real estate publicity system according to Law 7/1996, as amended and to those of the new civil Code, Annals of Law and Administration, No. 2/2013, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 40-48;
20. Cristian Jora, Unele consideraţii cu privire la aplicarea măsurii internării într-un institut medical-educativ a minorului, în condiţiile art. 105 din Codul penal, în volumul Universitatea „Andrei Şaguna”, Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională Delincvenţa Juvenilă. Resurse sociale, psihologice şi juridice de reducere şi prevenire a devianţei, Constanţa, 15-16 mai 2008, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2008, ISSN 1844-7473, pp. 115-118;
21. Cristian Jora, Consideraţii generale cu privire la reglementarea dezmembrămintelor dreptului de proprietate în noul Cod civil, în volumul In honorem prof. Univ. Dr. Momcilo Luburici. Statul de drept între realitate şi deziderat, coordonator prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-673-315-1, pp. 353-362;
22. Cristian Jora, Unele consideraţii privind reglementarea contractului de locaţiune în noul Cod civil, în volumul Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană. Lucrările celei de-a VIII-a Conferinţe a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse NEDES 2014, editor M. Tomescu, coordonatori Cs. F. Asztalos, M. Roşu, M.M. Stoica, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2014, ISSN 2344-6722, ISSN –L 2344-6722, pp. 54-60;
23. Cristian Jora, Unele considerații privind reglementările legale referitoare la vânzarea terenurilor agricole din extravilan, în volumul Simplificarea – imperativ al modernizării și ameliorării calității dreptului. Comunicări prezentate la Sesiunea Științifică a Institutului de Cercetări Juridice, București, 17 aprilie 2015, Editura Universul Juridic, București, 2014 ISBN 978-606-673-605-3;

• Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice:

1. Codul muncii. Ediţie oficială, ediţie îngrijită de Cristian Jora, Daniel Botea, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 61 pagini, ISBN 973-655-392-2;
2. Codul de procedură penală. Ediţie oficială, ediţie îngrijită de Daiana Canangiu, Daniela Pop, Daniel Botea, coordonatori Lucia Uţă, Cristian Jora, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 243 pagini, ISBN 973-655-397-3;
3. Ştefan Albert, Raluca Traşcă, Diana Manole, Eugen Iosivoiu, Otilia Luiz, Daiana Canangiu, Daniela Pop, coordonatori Lucia Uţă, Cristian Jora, Culegere de practică juriciară 2003, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, 397 pagini, ISBN 973-655-468-6;
4. Ingrid Mocanu Popa, Ştefan Albert, Lucia Uţă, Mariana Zarafiu, Diana Manole, coordonatori Lucia Uţă, Cristian Jora, Culegere de practică judiciară 2002, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 516 pagini;
5. Ştefan Albert, Lucia Uţă, Mariana Zarafiu, Daiana Canangiu, Diana Manole, Daniela Pop, coordonatori Mariana Alexandrescu, Cristian Jora, Culegere de practică judiciară pe anii 1999-2002. Drept civil. Drept procesual civil. Drept comercial şi contencios administrativ. Drept penal. Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, 447 pagini, ISBN 973-588-576-X;
6. Daniela Pop, Mirela Lupaşcu, Ştefan Albert, Pavel Cojocaru, Daniel Botea, Mariana Zarafiu, coordonatori Lucia Uţă, Cristian Jora, Culegere de practică judiciară Semestrul I 2004. Drept civil. Drept procesual civil. Drept comercial. Contencios administrativ. Drept penal. Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, 415 pagini, ISSN 1841-1819;
7. Ştefan Albert, Lucia Uţă, Mariana Zarafiu, Diana Manole, Daiana Canangiu, Daniela Pop, coordonatori Lucia Uţă, Cristian Jora, Culegere de practică juriciară pe anii 1999-2002, Rom System, Bucureşti, 2002, 447 pagini, ISBN 973-85921-2-3;
8. Lucia Uţă, Mariana Zarafiu, Ştefan Albert, Evdochia Banu, Otilia Luiz, Ingrid Mocanu Popa, coordonatori Mariana Rudăreanu, Cristian Jora, Culegere de practică judiciară pe anul 1999. Drept penal şi procesual penal. Drept civil şi procesual civil, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1999, 256 pagini, ISBN 973-567-292-8.;