Ion Neagu

Ion Neagu

Este prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București.

Educație și formare:

- 1972-1977: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
- 1974 – ciclul I; 1980 – ciclul II: Facultatea Internațională pentru Studiul Dreptului Comparat, Strasbourg, Franța;
- 1960-1965: Facultatea de Drept, Universitatea din București.

Experiență profesională:

- 2012-prezent: președinte al Consiliului de administrație al Universității „Nicolae Titulescu” din București;
- 2002-2012: rector al Universității „Nicolae Titulescu” din București;
- 1996-2007: șeful Catedrei de Drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
- 1990-prezent: avocat Baroul București;
- 1990-prezent: conducător de doctorat Drept procesual penal;
- 1978 1979: membru în comisia de elaborare a Codului de procedură penală;
- 1966-prezent: cadru didactic învățământul superior juridic;
- 1965-1966: judecător.

Activitate de cercetare științifică: autor şi coautor al numeroase tratate, studii şi articole, dintre care amintim: „Tratat de drept procesual penal. Partea generală”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ed. a 2-a, 2015, ed. a 3-a, 2020; „Drept procesual penal. Partea specială. Mapă de seminar”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, ed. a 2-a, 2019; „Codul de procedură penală adnotat”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018; „Drept procesual penal. Partea generală. Mapă de seminar”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, ed. a 2-a, 2018; „Tratat de drept procesual penal. Partea specială”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, ed. a 2-a, 2018; „Codul de procedură penală, adnotat cu legislaţie şi jurisprudenţă”, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010; „Practică judiciară penală”, vol. IV, coautor (împreună cu G. Antoniu, N. Volonciu, V. Stoica, D. Popescu, V. Papadopol), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1993; „Drept procesual penal. Tratat”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1988 ş.a.