Cristi Iftene

Cristi Iftene

Este lector univ. în cadrul Facultății de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universității „Ovidius” Constanţa și consultatnt independent/expert în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană.

Activitate ştiinţifică de cercetare şi publicistică

Proiecte de cercetare–dezvoltare–inovare pe bază de contract/grant obţinut prin competiţie deschisă

Proiect de cercetare postdoctorală: Buna administrare şi administraţia colectivităţilor locale; Finanţator: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti POSDRU 2007-2013 - Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”  Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134650 Titlul proiectului: “Burse doctorale si postdoctorale pentru tineri cercetatori in domeniile Stiinte Politice, Stiinte Administrative, Stiintele Comunicarii si Sociologie

Proiecte de cercetare finanţate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS):

1. Studiul autonomiei administrative într-un sistem democratic, proiect Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS), Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare PN II, Program 1 - Resurse umane, Componenta Mobilitatea doctoranzilor, Contract 07/01.10.2007 – Director de proiect
2. Dreptul la o bună administrare şi impactul său asupra procedurilor administraţiei publice, proiect Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare PN II, Program 3 - Idei – Contract 139/01.10.2007 - membru în echipa de cercetare
3. Studiul autonomiei administrative într-un sistem democratic, proiect Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS), Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare PN II, Program 1 - Resurse umane, Componenta Tineri doctoranzi, Contract 113/15.09.2008 – Director de proiect
4. Local democracy and good governance: the inseparable links, proiect Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS), Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare PN II, Program 1 - Resurse umane, Componenta Mobilitatea cercetătorilor, Cod proiect MC 124, Contract 16.12.2008 – Director de proiect

Proiecte finanţate de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS):

1. Reforme sectoriale recente în spaţiul administrativ european în contextul bunei administrări – implementare şi evaluare; contract nr.1076/3.10.2011; SNSPA nr.CP187/3.10.2011- membru în echipa de proiect
2. Administraţia şi puterea politică. Tendinţe şi evoluţii în spațiul public European; contract nr. 10090/20.09.2012; SNSPA nr.692/20.09.2012; membru în echipa de proiect
3. Administraţia publică între misiuni şi constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice şi manageriale; M.E.N.-CDI nr.70M/3 .10.2013;SNSPA :CP/261/3.10.2013; membru în echipa de proiect

Activităţi de coordonare locală a unor cercetări realizate la nivel naţional cu finanţare internaţională:

1. Ianuarie 2013-Decembrie 2015-Coordonator proiect internaţional, DCI NSA –ED/2012/280-770 „Parlez-vous global? Éduquer au développement entre migration et citoyenneté mondiale”, finanţator Comisia Europeană, Programul de finanţare EuropeAid-131141-C-ACT.Multi – Actori Non-Statali şi Autorităţi locale în Dezvoltare; ţări participante - parteneri: Comunita Impegno Servizio Voluntario (CISV), ACRA, COSPE, COOPI şi Compagnia di San Paolo Italia, Sudwind - Austria, UNMFREO - Franţa Stretta di mano – Senegal, Burkina Faso, Benin, Agenda 21 România, Beneficiari finali 1.100.000 persoane din comunităţile în care se derulează proiectul; Buget 916.299 €; proiect cofinantat de Fondazioni4Africa, Compagnia di San Paolo si Fandazione De Agostini
2. Monitor local în cadrul proiectului Observatorul Instituţiei Prefectului, implementat de APDD Agenda 21 în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, octombrie 2006-septembrie 2007, PHARE 2004 Consolidarea societăţii civile
3. Coordonator local în cadrul proiectului Dezvoltarea capacitaţii de luptă împotriva corupţiei, implementat de Centrul de Resurse Juridice, Transparency International şi Asociaţia ProDemocraţia finanţat prin PHARE Societatea civilă 2004; Contract nr.08/18.01.2007
4. Local Junior Short Term Expert în cadrul Proiectului PHARE 2004/016-772.01.05.03 Improving the Fight Against Corruption –Public Awareness Campaign, Transparency International
5. Expert local în cadrul proiectului Politici etice – mecanisme şi instrumente implementat de APDD Agenda 21 în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Consiliul Europei, Centrul de expertiză pentru reforma în administraţia locală, 1 octombrie 2007-15 iulie 2008 – proiectul presupune elaborarea unui standard naţional de măsurare a implementării politicilor şi normelor de conduită şi adaptarea Cardului European de Punctaj, Finanţator Consiliul Europei; Contract de cesiune a drepturilor de autor Nr. 49 / 13.03.2008 pentru lucrarea „Raport de evaluare a aplicării benchmarking-ului naţional la nivelul Instituţiei Prefectului Teleorman
6. Coordonator local în cadru proiectului Tăcerea ta ne costă. Implementat de Asociaţia ProDemocraţia, în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice, Centrul de Resurse pentru Participare Publică şi Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, decembrie 2007-octombrie 2008, Proiect PHARE/2005/017-553.01.02/02/09
7. Expert evaluator proiectul în cadrul competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România, „Inovaţie şi calitate în sectorul public” PHARE 2006/018-147.01.02/02/DEM 21 „Carta Cetăţenilor” Pilonul 3: Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performant.

Contracte de cercetare:

1. Contract nr.49/11.08.2006, Cercetare: Participarea cetăţenilor în procesul decizional cu privire la proiectele de mediu în Municipiul Constanţa, Beneficiar – Organizaţia Neguvernamentală Mare Nostrum, buget: 1200 euro, finanţator Regional Enviroment Center for Central and Eastern Europe
2. Contract nr.1876013/11.08.2006, Cercetare: Excluziunea socială a toxicodependenţilor – o încălcare a Drepturilor Omului; Beneficiar Agenţia Naţională Antidrog, Centrul de Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa
3. Contract nr.1876012/11.08.2006, Cercetare: Cercetarea prevalenţei consumului de droguri în rândul tinerilor; Beneficiar Agenţia Naţională Antidrog, Centrul de Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa
4. Contract nr. 80002408/09 Iulie 2009, Incorporating Diversity into Public Administration Higher Education, Continued Learning Opportunities, Small grants for translations, OSI Europe Foundation, 1600 USD (~4822,08 lei)
5. Contract nr. 80002409/09 Iulie 2009, Incorporating Diversity into Public Administration Higher Educatio, Continued Learning Opportunities, Support for guest Lectures: Topics in the Public Management Diversity, OSI Europe Foundation, 5000 USD (~15069 lei)

Activitatea publicistică

Cărţi/Monografii/Studii:

1. Administraţia în situaţii de criză (editor), Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2015, ISBN 606677005-7
2. Administraţia publică – între misiuni şi constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice şi manageriale (editor), Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2014, ISBN 9786068201658
3. Administraţia şi puterea politică. Tendinţe şi evoluţii în spaţiul public european, (coordonator), Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-711-453-2, 470 pagini
4. Changing modes of decentralization in Romania în Juraj Nemec, Michiel S de Vries (eds), Global Trends in Public Sector Reform, Ed Bruylant, Bruxelles, Belgia, 2012, ISBN 978-2-8027-3985-2, pp.49 – 53
5. Ghidul managerului de întreprindere socială – o introducere în economia socială, Institutul de Economie Socială, membru colectiv de autori, Ed. Almarom, Râmnicu Vâlcea, 2012
6. Consolidarea capacităţii administrative în contextul bunei administrări, (coordonator), Ed. Comunicare.ro, Bucureşti 2012, ISBN 978-973-711-314-6, 435 pagini
7. Buna administrare: de la viziune la acţiune, (coordonator), Ed. Comunicare.ro, Bucureşti 2011, ISBN 978-973-711-285-9, 390 pagini
8. The right to a good administration and its impact on public administration’s procedures, (Coautor), Ed. Comunicare.ro, Bucureşti 2010, ISBN 978-973-711-281-1, 184 pagini
9. Dreptul la o bună administrare şi impactul său asupra procedurilor administraţiei publice, (Coautor), Ed. Comunicare.ro, Bucureşti 2010, ISBN 978-973-711-281-1, 245 pagini
10. Dreptul la o bună administrare. Între dezbaterea doctrinară şi consacrarea normativă, (coordonator), Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2010, 420 pagini, ISBN 978–973–711–210-1, 414 pagini
11. Studiu asupra dimensiunii globale a bunei administrări şi influenţele administraţiei, (Coautor), Ed. Comunicare.ro, București, 2009, 80 pagini, ISBN 978–973–711–210-1
12. Studiu asupra gradului de autonomie administrativă, Editura Muntenia, Constanta, 2009, ISBN 978-973-692-271-8
13. Dreptul administrativ contemporan, spre o concepţie unitară în doctrina şi practica românească, (coordonator), Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2008,  ISBN 978-973-711-183-8, 172 pagini
14. Diagnoză privind percepţia cetăţenilor din România cu privire la dreptul la o bună administrare, (Coautor), Editura Irecson, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-7694-46-1
15. Diagnoză privind percepţia funcţionarilor publici din România cu privire la dreptul la o bună administrare, (Coautor), Editura Irecson, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-7694-47-8
16. Teoria generală a domenialităţii, Ed. Boldaş, 2006, , ISBN (10) 973-87600-4-6 ; ISBN (13) 978-973-87600-4-2, 200 pagini, format A5
17. Instrumente al dezvoltării locale, Ed. Boldaş, 2006, , ISBN (10) 973-87600-5-4 ; ISBN (13) 978-973-87600-5-9, 140 pagini, format A5
18. Instituţia prezidenţială, (Coautorat), Ed. Dobrogea, Constanţa, 2005, , ISBN 973-8044-47-2, 160 pagini, format X5
19. Funcţia şi funcţionarul public în România, (Coautorat), Ed. Dobrogea, Constanţa, 2005, , ISBN 973-8044-40-5, 300 pagini, format X5

Articole prezentate în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale:

Articole: Autor a peste 50 de articole în domeniul dreptului public şi al ştiinţelor administrative dintre care cele mai reprezentative pentru tema de cercetare:

Articole BDI:

1. Educational systems’ autonomy. Facts and analysis, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 142, 14 August 2014, Pages 47-53, ISSN 1877-0428, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.586
2. Decentralizing influence: How can we separate political and administrative or administrative and economical entities? în Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Volume XIII, Issue 2, ISSN 2344-4614, ISSN-L 1582-9383, Ovidius University Press, pp.225-229
3. How to Change P.A. Perspective: Good Governance vs. Good Administration, a VI-a Conferinta Internatională de Administratie si Management Public Managementul administratiei publice în conditii de criză, 23-24 iunie 2010, ASE, Facultatea de Management Bucuresti publicată în volumul conferintei indexat REPEC: http://ideas.repec.org/s/rom/compca.html, Ed. ASE, ISSN 2069-4806, http://confcamp.ase.ro/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=23&lang=ro
4. The Decentralization dynamic: How to ensure good governance at local level? The International Conference on Economics and Administration ICEA - FAA 2010 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Administratie si afaceri, 4-5 Iunie 2010 în Analele Universităţii Bucureşti, Anul IV 2010, Seria Ştiinţe Economice şi Administrative, Ed. Cartea Studenţească, Bucureşti 2010, pp. 312-318, ISBN 978-606-501-070-3 Indexată în : ProQuest, EBSCO-CEEAS, INDEX COPERNICUS, Ulrich's Periodicals Directory, Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe; Inclusa in : Genamics JournalSeek, New Jour (Georgetown Library) http://www.proquest.com/en-US/access/connect.shtml, http//conference.faa.ro, http://www.itchannel.ro/faa-sesiune/sites/default/files/Conference_Program_ICEA2010final_ff.doc.
5. Study on institutional autonomy in Bulgaria, The International Scientific Session Challenges of the Knowledge Society, Bucuresti, 23-24 Aprilie 2010, 4-th Edition, publicata in CKS e-Book 2010, Editura ProUniversitaria, ISBN 978-973-129-541-1, pp.1985-1992, http://www.univnt.ro/ro/sesiune_stiintifica/sesiune_stiintifica_2010.html
6. The challenge of autonomy: An empirical study of the various dimensions of autonomy, The 3rd International Scientific Session, Challenges of the Knowledge Society, Universitatea Nicolae Titulescu, June 4-5th, 2009, publicată în Volumul conferinte şi în Lex et Scientia International Journal, ISSN 1583-039X, e-ISSN 2066-1886, nr. XVI, vol.2/2009, pp.486-514, indexata CNCSIS B+, BDI EBSCO, DOAJ
7. Re(de)centralization and administrative autonomy – solutions for Romanian economic crisis?, The 3’rd SNSPA International Conference Implications of the global economic crisis, Bucureşti, 22-23 Mai 2009, ISBN 978-973-737-679-4, Ed. Universităţii Bucureşti
8. Public servicies decentralization and budget expenses reduction, The 4’th International Conference on Economic Cybernetic Analysis: Global Crisis Effects on Developing Economies, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, 22-23 Mai 2009, Bucuresti, ISBN 978-606-505-219-2, Editura ASE, Bucureşti, http://www.asecib.ase.ro/simpozion/2009/full_papers/word/11_Iftene_C_ro.doc
9. The working administrative autonomies in Europe- An overview and schematic comparison, The 4’th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP), 15 – 16 Mai, 2009, Universitatea Galati, Romania, ISBN: 978-606-533-013-9, http://eirp2009.univ-danubius.ro/proceedings/pdf/1sj/1dp/14.pdf
10. Measuring administrative autonomy: Hungary experience, "Proceedings of the Fifth "Administration and Public Management" International Conference: "Public Institutions' Capacity to Implement the Administrative Reform Process", Bucharest, June 23-24, 2009"; Research Centre in Public Administration and Public Services, Ed. Alcris, ISBN 978-973-646-638-0, Articol BDI (RePEc/IDEAS, Socionet), http://socionet.ru/collection.xml?h=repec:rom:confca&l=en
11. Local democracy and good governance: The inseparable links, în volumul Conferinţei Internaţionale “Challenges to democratic governance in new democracies in CEE and Balkans”, Center for the Study of Imperfections in Democracy, Central European University, Budapesta, 10-12 octombrie 2008, http://www.disc-ceu.org/wp-content/uploads/2008/11/october2008_conference_program.pdf
12. Research challenges: Electronic instruments to increase democracy’s perception. E-democracy into a unified Europe, în cadrul Conferinţei Internaţionale Present Issue of Global Economy, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius" Constanţa, în colaborare cu Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER) şi Societate Ştiinţifică de Management din România (SSMAR), Constanta, 8-10 Octombrie 2008, publicat în Analele Universităţii Ovidius, Seria Ştiinţe Economice, vol.1/2008, Ovidius University Press, ISSN 1582-9383. p.93-98, http://www.webd.ro/ase/html/anale/ro/cuprins%20rezumate/Rezumate%202008%20vol%201.pdf

Lucrări prezentate în cadrul unor conferinţe internaţionale sau naţionale ori pulicate în reviste de specialitate:

1. The Fiscal Council. A Romanian Experience, 2012 IASIA Annual Conference, Bangkok, Thailand, 16-21 July, 2012, working group VI: Public sector financial, information and performance management
2. How much autonomy for local authorities?, The 20th NISPAcee Annual Conference: Public Administration East and West: Twenty Years of Development May 23–26, 2012, Ohrid, Republic of Macedonia (FYROM)
3. The role of local leadership in modernization and improvement of local democracy: How much important is leader’s image and visibility? European Group of Public Administration (EGPA) Conference, Bucharest, Romania, 7-9 September 2011, PSG IV: Local Governance and democracy, http://egpa-conference2011.org/documents/ProgrammeA4_Bucarest_GB_HD.pdf
4. Administration 2.0. A study on the necessity of placing the region as a territorial administrative unit in Romania, The 19th NISPAcee Annual Conference "Public Administration of the Future" May 19-22, 2011, Varna, Bulgaria, NISPAcee Press, ISBN 978-80-89013-55-5, http://www.nispa.org/files//conferences/2011/Program-19th-NISPAcee-Annual-Conference-2011-VARNA.pdf
5. Ethnic autonomy: between preserving cultural rights and national suveranity, International Conference: European, National and Regional Identity, Oradea, 24-26 Martie 2011, Partium Christian University Oradea, University of Oradea and University of Debrecen, https://sites.google.com/site/enriconference/lucrari-acceptate-accepted-papers
6. Despre sănătatea sistemului de sănătate. Între agonie şi extaz, Simpozionul “Zilele Facultăţii de Farmacie” Facultatea de Farmacie, Universitatea Ovidius Constanţa 24-26 Noiembrie 2010, Constanţa, http://www.pharmaovidius.ro/Documente%20Facultate/Program%20-%20Simpozion%2024-26%20noiembrie%202010.pdf
7. How much we decentralize? Research on Romanian decentralization process in achieving a good administration?, Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), Public Sector Strategies for Overcoming Growing Global Inequality, Bali – Indonesia, 12-17 July 2010 Working Group IV: Local Governance and Development, http://www.iias-iasia-congress2010.org/index.php?mod=20
8. Autonomia financiar fiscală, Conferinţa Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu, Administraţia publică şi mediul politic. Perspectivele unei bune guvernări, Sibiu, 28-29 Mai 2010,
9. The path to good administration through decentralization. Can we measure it in health system? Conference of the European Group of Public Administration (EGPA), Toulouse, France, 8-10 September 2010, PSG IV: Local Governance and democracy, http://egpa2010.com/en/?page_id=210
10. Centralism vs. Autonomy. Two alternatives one choice? 3rd International Conference on Social Sciences, Social Sciences Research Society (SoSReS).İzmir, Turkey 8-9 October 2010, http://www.icssconference.net/ICSS_2010/icss_program.pdf
11. Descentralizarea în administraţie: căsătorie sau divorţ?, Conferiţa anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative al României Paul Negulescu - ISAR, Sibiu, 2009, Caietul Ştiinţific al I.S.A. „Paul Negulescu”, nr. 11/2009 Ed. Universul Juridic, pp.465-478
12. Administrarea bunei administrări. Elemente comparative şi de bună practică, în cadrul conferinţei Dreptul la o bună administrare – între dezbaterea doctrinară şi consacrarea normativă, SNSPA, Societatea Academică de Ştiinţe Administrative, Bucureşti, 13 Noiembrie 2009
13. Reinventing governance: More or less autonomy? An empirical study of Romanian local autonomy Conference of the European Group of Public Administration (EGPA), The Public Service: Service Delivery in the Information Age, 2-5 Septembrie, 2009, St-Julians, Malta, http://www.egpa2009.com/?page_id=42
14. Financial autonomy: Can we reduce the central budget expenses thru public services decentralization? Conference of the European Group of Public Administration (EGPA), The Public Service: Service Delivery in the Information Age, 2-5 Septembrie, 2009, St-Julians, Malta, http://www.egpa2009.com/?page_id=114
15. Questions about administrative autonomy into European context, Conferinţa Economic, political and societal position and role of the European Union and its member states in the time of global instability, School of Advanced Social Studies - Nova Gorica, Fiesa, Slovenia, 23 – 25 Octombrie 2009
16. Is the right to good governance a fundamental right?, Conferinţa internaţională Protecţia socio-juridică a Drepturilor Omului, Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative, Constanţa, 19-20 Mai 2009
17. Autonomia în era globalizării, Conferinţa Administraţia publică în statul de drept, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Chişinău - Republica Moldova, 27-28 septembrie 2008, publicat in Caietele Ştiinţifice ISAM nr.3/2009, p.184-193, ISSN 1875-2286, ISBN 978-9975-9674-2-6
18. Administrative autonomy and globalization, Conferinta internationala Innovation for Good Local and Regional Governance a European Challenge organizata de Universitatea din Twente, Enschede, Olanda, 1-4 aprilie 2009, Grupul de lucru Local and regional governments in the age of Europeanisation and globalization, http://www.europeanchallenge.eu/media/papers/ws2_Paper5_Iftene_Administrative_Autonomy.pdf
19. Modernizing Bureaucracy through E-Governance in Romania, a XVII-a Conferinţă anuală NISPAcee, “State and Administration in a Changing World”, 14-16 May, 2009, Budva, Montenegro, Working Group on E-government, Ed.NISPAcee, Bratislava, Slovacia, ISBN: 978-80-89013-44-9, http://www.nispa.sk/_portal/conf_paper_detail.php?cid=17&p=1377&pid=2367
20. Elements of good governance at local level: Romanian Administrative System, lucrare prezentată în plenul celei de-a XVII-a Conferinţă anuale NISPAcee, “State and Administration in a Changing World”, 14-16 May, 2009, Budva, Montenegro, Ed.NISPAcee, Bratislava, Slovacia, ISBN: 978-80-89013-44-9, http://www.nispa.sk/_portal/conf_paper_detail.php?cid=17&p=1373&pid=2367
21. Corupţia externalizată sau despre cum influenţează nivelul corupţiei din instituţiile publice politica internă a entităţilor private, 1’st Bucharest Conference in applied Ethics, Ethical Management, Corporate Strategy & Sustainable Development, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Filosofie, 30-31 octombrie 2008
22. Autonomia: aplicaţii şi implicaţii, în volumul Conferinţei Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu, Realităţi şi perspective ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană, Sibiu, 10-11 octombrie 2008, publicată în Caietul ştiinţific al ISA Paul Negulescu8/2008 Editura Burg, Sibiu, ISSN 1582-9448
23. Despre o autonomie administrativă într-un stat unitar, Sesiunea ştiinţifică naţională: 130 de ani de la reîntregirea Dobrogei în statul român modern, Universitatea Ovidius, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe politice, Constanţa, 21-28 noiembrie 2008
24. Would it be the administrative autonomy a solution?, Conference of Young Researchers, 6th edition, 6-7 Noiembrie, 2008, Chisinău, Republica Moldova, ISBN 978-9975-70-769-5,
25. Actualitatea ştiinţei administrative în contextul European, lucrare prezentată în cadrul conferinţei internaţionale Dreptul european şi Dreptul naţional, Universitatea Ovidius Constanţa 4 iulie 2008
26. Realităţile Tratatului de la Lisabona, lucrare prezentată în cadrul conferinţei internaţionale Regimul juridic al Religiilor monoteiste din Uniunea Europeană, Universitatea Ovidius Constanţa 3 iulie 2008
27. European identity: between local autonomy. national autonomy and globalization. Can we talk about a cultural autonomy into a unified Europe?, prezentată în cadrul lucrărilor Conferinţei European Identity. National and Local Identity, Universitatea Ovidius Constanţa 9-10 Mai, 2008, Revista Ars Aequi – revistă de studii şi cercetări sociale şi juridice, Vara 2008, Ed. Bren, ISSN 1842-1059
28. Direcţii ale învăţământului universitar administrativ românesc după Procesul Bologna. Menirea dascălului universitar, publicată în manuscrisul Conferinţei „Dreptul administrativ contemporan: spre o concepţie unitară în doctrina şi în practica românească”, Centrul Internaţional de Conferinţe al SNSPA, 28 Martie 2008, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, ISBN, 978-973-711-183-8
29. Public information in Government Organizations: Transparency and Integrity of public Administration lucrare prezentată la Conferinţa internaţională Electronic Democracy: Achievements and Challenges organizată de Universitatea din Linkoping Suedia şi European Science Foundation, Vadstena, Suedia, 20-26 noiembrie 2007, http://www.docs.ifib.de/esfconference07/conf_programme.html
30. Autonomia administrativă. Aspecte comparative – Scoţia, lucrare prezentată la Sesiunea de comunicari ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe administrative Paul NegulescuImplicaţiile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană asupra serviciilor şi instituţiilor publice” şi publicată în Caietul ştiinţific al ISA Paul Negulescu7/2007, Editura Burg, Sibiu, ISSN 1582-9448
31. Subiecţii raportului juridic de prestare de servicii publice, Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe administrative, nr.1/2007, ISSN: 1584-5486
32. Aspecte evolutive ale conceptului de servicii publice în România, Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe administrative, nr.1/2007, ISSN: 1584-5486
33. Clauze contractuale ce pot fi inserate în contractul individual de muncă cu privire la obligaţiile de serviciu ale funcţionarului public, în Revista Ars Aequi – Revistă de studii şi cercetări sociale şi juridice, toamna 2005, Ed. Bren, ISSN 1842-1059
34. Managerul public - o calitate a funcţionarului public sau o invenţie a legiuitorului, în Revista Ars Aequi – revistă de studii şi cercetări sociale şi juridice, toamna 2005, Ed. Bren, ISSN 1842-1059
35. Aspecte privind administrarea şi gestionarea serviciilor publice, coautorat, Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe administrative, 2004, ISSN: 1584-5486
36. Dezvoltarea regională şi impactul său asupra României, Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe administrative, 2004, ISSN: 1584-5486
37. Titularii dreptului de proprietate şi de administrare a domeniului public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale, coautor, Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe administrative, 2003, ISSN: 1584-5486

Membru în colective de redactare a unor reviste

1. 2012 – Associate editor - Public Administration Research, Canadian Center of Science and Education, ISSN 1927-517X (Print) ISSN 1927-5188 (Online), http://ccsenet.org/journal/index.php/par/about/editorialTeam
2. 2012 rewiewer, Journal Southeastern Europe, Brill, CECOB - Centro per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica at Faenza, Alma Mater Studiorum - University of Bologna
3. 2012 - Membru in colectivul editorial al Revistei Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative, editată de Societatea Academică deŞtiinţe Administrative
4. 2011 - Editor al International Journal of Social Science Tomorrow, publicat de Society for Promoting International Research and Innovation(SPIRI) India,  ISSN (on line) 2277-6168, http://www.ijsst.com/editors.php
5. 2011 - Membru în colectivul editorial al Journal of Politics and Law, Canadian Center of Science and Education, publicat de Canadian Center of Science and Education, Canada,  ISSN 1913-9047 (Print) ISSN 1913-9055 (Online), http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeam
6. Membru în colectivul editorial al Academic Journal of Law and Governance (AJLG), Romanian Academic Society of Administrative Sciences, T&T Academic Publishing

Stagii de cercetare

• Februarie 2015 Stagiu de cercetare Universitatea Bamberg, Germania
• Noiembrie 2014 Stagiu de cercetare postdoctorala, IFIS Pan, Academia Poloneza de Stiinta, (Polska Akademia Nauk) Polonia
• Mai-Iunie 2011 - Stagiu de cercetare European Research Institute on Cooperative and Social Entreprises (Euricse), Universita Degli Studi di Trento, Trento-Italia stagiu de cercetare/formare în domeniul cooperativelor şi întreprinderilor sociale
• Februarie 2008 - Stagiu de cercetare la European University Institute, Florenţa, Italia,
• 2008 - Stagiu de dezvoltare curiculară Incorporatig Diversity in Public Administration Higher Education, Central European University, Curicculum Resource Center Budapesta Ungaria
• Decembrie 2007, Stagiu de cercetare la Institutul European de Administraţie publică (EIPA) Maastricht, Olanda

Afilieri la organizatii profesionale

• 2012 - Reprezentant din partea României în Grupul de Experți independenți constituit la nivelul Consiliului Europei referitor la Carta autonomiei locale (Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-government al Consiliului Europei
• 2009 membru fondator al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României; începând cu luna Mai 2013 Director al Departamentului Strategii şi Programe al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, Sibiu
• Membru fondator al Centrului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative (CDPSA) din Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative (SNSPA)
• 2009 membru European Group of Public Administration (EGPA)
• 2008 Membru al Societăţii Academice de Ştiinţe administrative
• 2007 Membru al Institutului de Ştiinţe administrative Paul Negulescu prin Decizia Adunării generale nr.6/18 mai 2007
• 2007 membru al Asociaţiei Profesionale a Specialiştilor în Administraţia Publică, Şef Departament Parteneriate şi Proiecte Organizaţionale
• 2005 Membru în cadrul Reţelei Europene a Şcolilor şi Institutelor de Administraţie publică din Centrul şi Estul Europei (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Estern Europe) – NISPAcee
• Membru fondator al filialei Constanţa a Asociaţiei Naţionale a Studenţilor în Ştiinţe Administrative (A.N.S.S.A.); Coordonatorul Departamentului Programe