Mioara Ketty Guiu

Mioara Ketty Guiu

Este doctor în drept, conferenţiar universitar în cadrul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, autoarea a 22 de cursuri şi monografii, a peste 70 de articole şi comunicări ştiinţifice, cercetător științific asociat al Academiei Române.

Publicaţii:
- Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Ed. Academică, Bucureşti, 2001 (teza de doctorat);
- Elementul subiectiv şi structura infracţiunii, Ed. Juridică, Bucureşti, 2002;
- Drept penal. Partea specială - în colaborare cu lector dr. A. C. Voicu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Criminologie, Ed. Sitech, Craiova, 2010; - Penologie, Ed. Psihomedia, Sibiu, 2011;

Sursă informații
Sursă foto