Viorica Cornelia Grăjdeanu

Viorica Cornelia Grăjdeanu

Este inspector asigurări la Omniasig Vienna Insurance Group.

Studii publicate:
- V. Grăjdeannu, Some conntribution to contract definition, în „Suplimentul Revistei ULBS” pe anul 2015;
- T. Bodoasca, V. Grajdeanu, Discutii în legatură cu unele aspecte juridice ale contractul de comanda in reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, in „Revista romana de dreptul proprietatii intelectuale” nr. 2/2016;
- T. Bodoasca (autor principal), L. Tarnu, V. Grajdeanu, Discutii in legatura cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor in reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, retinutb spre publicare in ,,Dreptul” nr. 9/2016.
Tema tezei de doctorat: „Transmiterea contractuală a drepturilor patrimoniale de autor”.