Vasile Grăjdeanu

Vasile Grăjdeanu

Este student al Facultății de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, programul de studii universitare de licenţă: Drept, Universitatea George Bacovia din Bacău.