Oana Ghiță

Oana Ghiță

Este cadru universitar al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova încă din anul 1997, în 2007 obţinând prin concurs titlul de Conferenţiar Universitar în domeniul Drept civil, disciplina Dreptul familiei. Titlul de doctor în drept este obţinut în anul 2001 în cadrul aceleiaşi instituţii.

Membru sau director de proiect, autoarea a fost implicată în 5 granturi de cercetare, având un număr impresionant de articole publicate în reviste de specialitate şi conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi 12 cărţi de specialitate, cursuri, tratate şi monografii (unic autor sau colaborator). În perioada 2009-2012 este beneficiara unei burse de cercetare postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU.

De la data de 01 noiembrie 1997 este înscrisă ca avocat pe listele Baroului Dolj, în prezent desfăşurându-şi activitatea în cadrul propriului cabinet individual de avocatură.

Din luna septembrie a anului 2012 a dobândit calitatea de arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Dolj.