Dominic Alexandru Gidro

Dominic Alexandru Gidro

Este avocat în cadrul Baroului Cluj, student doctorand la Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, membru fondator Asociația Tinerilor Avocați Cluj, avocat definitiv în cadrul Cabinet avocat Gidro Stanca Ioana, membru Asociaţia Rotaract Cluj-Napoca, administrator în cadrul SC BAILE SOMESENI GROUP SRL, membru în comisia de IT a Federației Barourilor Europene.

Informaţii generale:

- 2008-2010 - 2 ani practica - Cabinet avocat dr. Gidro Stanca Ioana;
- 13.01.2011 - 13.01.2013 - avocat stagiar - Cabinet avocat dr. Gidro Stanca Ioana;
- 13.01.2013 - prezent - avocat definitiv - Cabinet avocat dr. Gidro Stanca Ioana;
- acţiuni civile, comerciale, contencios administrativ și fiscal, consultanta în drept civil, comercial, contencios administrativ şi fiscal, contracte, negocieri.

Experienţa profesională:

2018 - Doctor în drept, Domeniul civil, Subiectul - „Acţiunile directe în contractele civile reglementate de noul Cod civil. Elemente de drept comparat”, Conducător doctorat - Dr. Liviu Pop, profesor universitar emerit, membru al Academiei Române;
2013-2018 - Student doctorand în cadrul Şcolii doctorale a Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
2013-prezent - Membru fondator Asociaţia Young Lawyers Cluj;
2013-prezent - Avocat definitiv, Cabinet avocat dr. Gidro Stanca Ioana;
2011-2013 - Avocat stagiar, Cabinet avocat dr. Gidro Stanca Ioana;
2012-2016 - Membru Asociaţia Rotaract Club Cluj-Napoca;
2010-2011 - Masterat de drept european și naţional al afacerilor, Facultatea de drept, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca;
2011 - Curs management proiect European;
2006-2010 - Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
2002-2006 - Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca;
2004 - examen de competenta lingvistica organizat de Universitatea din Cambridge, Anglia;
1998-2002 - şcoala generala, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca;
1994-1998 - şcoala primară, Colegiul National George Coșbuc, Cluj-Napoca.

Educaţie şi formare:

Şcoala primară - limba germană matern;
Liceu - profil socio-uman, limba engleză bilingv;
Facultatea de drept - specializare drept comunitar - drept comercial, drept civil, drept comunitar al afacerilor, drept instituțional comunitar, Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, protecția consumatorului, contracte civile și comerciale;
Masterat în dreptul european și naţional al afacerilor - dreptul proprietăţii intelectuale, contracte comerciale, drept European.

Studii şi articole publicate în volume colective sau în reviste româneşti de prestigiu:

-D.A. Gidro, „Acţiunea directă a victimei care a suferit un prejudiciu împotriva asigurătorului de răspundere civilă obligatorie auto în accepţiunea noului Cod civil”, în Analele Universităţii de Vest nr. 1/2015, Seria Drept;
-D.A. Gidro, „Acţiunea directă a subdobânditorului împotriva primului vânzător în contextul noului Cod civil”, în R.R.D.P. nr. 6/2015;
-D.A. Gidro, „Discuţii în legătură cu acţiunea directă a mandantului împotriva submandatarului în reglementarea noului Cod civil”, în Dreptul nr. 12/2015;
-R. Gidro, A. Gidro, D.A. Gidro, „Este oare dreptul roman vetust și inutil?”, în Liber Amicorum Liviu Pop, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
-D.A. Gidro, „Discuţii în legătură cu acţiunea directă a locatorului împotriva sublocatarului în reglementarea noului Cod civil”, în Dreptul nr. 5/2016;
-D.A. Gidro, „Originile și evoluţia stipulaţiei pentru altul. Efectele sale în raport cu acţiunile directe în consideraţia noului Cod civil”, în Dreptul nr. 11/2017;
-D.A. Gidro, „Discuţii cu privire la acţiunea oblică, mijloc de conservare a creanţei în accepţiunea vechiului și actualului cod civil român și a noului codul civil francez. Asemănări și deosebiri comparativ cu acţiunile directe”, în Dreptul nr. 12/2017;
-D.A. Gidro, „Condiţiile generale și speciale de exercitare ale actiunii pauliene în concepţia actualului Cod civil român și francez. Efectele în raport cu acţiunea oblică și acţiunile directe”, în Dreptul nr. 3/2018;
-D.A. Gidro, „Originea istorică, definiţia și rolul acţiunii pauliene în concepţia actualului Cod civil român și francez. Actele atacabile”, în Dreptul nr. 4/2018;
-D.A. Gidro, „Frauda pauliană în lumina noului cod civil român și a noului cod civil francez. Evoluţia jurisprudenţei în dreptul civil francez”, în Dreptul nr. 5/2018;
-D.A. Gidro, „Natura juridică și fundamentul acţiunii directe a expeditorului și a destinatarului transportului împotriva transportatorului substituit”, în Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2018.