Dominic Alexandru Gidro

Dominic Alexandru Gidro

Este avocat în cadrul Baroului Cluj, avocat partener în cadrul GIDRO&GIDRO SCA, doctor în drept al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, membru fondator și președinte al Asociației Young lawyers Cluj.

Informaţii generale:

- 01.01.2019-prezent - avocat partener la GIDRO&GIDRO SCA;
- 13.01.2013-31.12.2018 - avocat definitiv - Cabinet avocat dr. Gidro Stanca Ioana.

Experiența profesională:

2019-prezent - avocat partener la GIDRO&GIDRO SCA;
2013-2018 - avocat definitiv - Cabinet avocat dr. Gidro Stanca Ioana;
2018 - Doctor în drept, Domeniul civil, Subiectul - „Acţiunile directe în contractele civile reglementate de noul Cod civil. Elemente de drept comparat”, Conducător doctorat - Dr. Liviu Pop, profesor universitar emerit, membru al Academiei Române;
2013-2018 - Student doctorand în cadrul Şcolii doctorale a Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
2013-prezent - Membru fondator Asociaţia Young Lawyers Cluj;
2011-2013 - Avocat stagiar, Cabinet avocat dr. Gidro Stanca Ioana;
2010-2011 - Masterat de drept european și naţional al afacerilor, Facultatea de drept, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca;
2011 - Curs management proiect European;
2006-2010 - Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
2002-2006 - Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca;
2004 - examen de competenta lingvistica organizat de Universitatea din Cambridge, Anglia;
1998-2002 - şcoala generala, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca;
1994-1998 - şcoala primară, Colegiul National George Coșbuc, Cluj-Napoca.

Educaţie şi formare:

Şcoala primară - limba germană matern;
Liceu - profil socio-uman, limba engleză bilingv;
Facultatea de Drept - specializare Drept comunitar - drept comercial, drept civil, drept comunitar al afacerilor, drept instituțional comunitar, Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, protecția consumatorului, contracte civile și comerciale;
Masterat în dreptul european și naţional al afacerilor - dreptul proprietăţii intelectuale, contracte comerciale, drept European.

Studii şi articole publicate în volume colective sau în reviste româneşti de prestigiu:

- D.A. Gidro, „Acţiunea directă a victimei care a suferit un prejudiciu împotriva asigurătorului de răspundere civilă obligatorie auto în accepţiunea noului Cod civil”, în Analele Universităţii de Vest nr. 1/2015, Seria Drept;
- D.A. Gidro, „Acţiunea directă a subdobânditorului împotriva primului vânzător în contextul noului Cod civil”, în R.R.D.P. nr. 6/2015;
- D.A. Gidro, „Discuţii în legătură cu acţiunea directă a mandantului împotriva submandatarului în reglementarea noului Cod civil”, în Dreptul nr. 12/2015;
- R. Gidro, A. Gidro, D.A. Gidro, „Este oare dreptul roman vetust și inutil?”, în Liber Amicorum Liviu Pop, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
- D.A. Gidro, „Discuţii în legătură cu acţiunea directă a locatorului împotriva sublocatarului în reglementarea noului Cod civil”, în Dreptul nr. 5/2016;
- D.A. Gidro, „Originile și evoluţia stipulaţiei pentru altul. Efectele sale în raport cu acţiunile directe în consideraţia noului Cod civil”, în Dreptul nr. 11/2017;
- D.A. Gidro, „Discuţii cu privire la acţiunea oblică, mijloc de conservare a creanţei în accepţiunea vechiului și actualului cod civil român și a noului codul civil francez. Asemănări și deosebiri comparativ cu acţiunile directe”, în Dreptul nr. 12/2017;
- D.A. Gidro, „Condiţiile generale și speciale de exercitare ale actiunii pauliene în concepţia actualului Cod civil român și francez. Efectele în raport cu acţiunea oblică și acţiunile directe”, în Dreptul nr. 3/2018;
- D.A. Gidro, „Originea istorică, definiţia și rolul acţiunii pauliene în concepţia actualului Cod civil român și francez. Actele atacabile”, în Dreptul nr. 4/2018;
- D.A. Gidro, „Frauda pauliană în lumina noului cod civil român și a noului cod civil francez. Evoluţia jurisprudenţei în dreptul civil francez”, în Dreptul nr. 5/2018;
- D.A. Gidro, „Natura juridică și fundamentul acţiunii directe a expeditorului și a destinatarului transportului împotriva transportatorului substituit”, în Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2018;
- D.-A. Gidro, „Acțiunile directe în contractele civile reglementate de noul Cod civil. Elemente de drept Comparat”, Editura Universul Juridic, București, 2018;
- D.-A. Gidro, „Natura juridică și fundamentul acțiunii directe a beneficiarului sau posesorului cambiei împotriva acceptantului sau avalistului în contextul noului Cod civil”, în R.R.D.A. nr. 2/2018;
- D. Gidro, „Admisibilitatea acțiunii directe în garanție pentru vicii ascunse. Natura juridică. Fundament. Temei”, în R.R.D.A. nr. 4/2019;
- D.-A. Gidro, „Scurte considerații referitoare la natura juridică a acțiunii directe în garanție pentru vicii ascunse a subdânditorului împotriva antreprenorului”, în Dreptul nr. 10/2019;
- D.-A. Gidro, „Cheltuielile de judecată pe cale separată. Compatibilitatea dintre art. 453 și art. 1064 în reglementarea noului Cod de procedură civilă”, în Liber Amicorum Romulus Gidro, Editura Universul Juridic, București, 2019;
- D.-A. Gidro, „Cesiunea drepturilor și obligațiilor contractuale accesorii în accepțiunea dispozițiilor art. 1282, alin. (2) din Codul civil”, în Dreptul nr. 2/2020;
- D. Gidro, „Natura juridică și fundamentul acțiunii directe a utilizatorului din contractul de leasing împotriva furnizorului bunului în contextul O.G. nr. 51/1997 și al noului Cod civil”, în R.R.D.A nr. 1/2020.