Cristian Gheorghe

Cristian Gheorghe

Este conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” unde este titularul cursurilor Piața de capital și Drept comercial și avocat titular.

Premii

• Diploma de Onoare conferită de Uniunea Juriştilor din România, Societatea Academică ,,Titu Maiorescu'', revistele ,,Dreptul'' şi ,,Palatul de Justiţie'', pentru lucrarea Drept comercial european, Bucureşti, Editura CH Beck, 2009;
• Diploma conferită de New England School of Law (NESL), Boston, Massachusetts şi Universitatea din Bucureşti pentru cursul Commercial Papers. An American versus an European approach, Bucureşti, 1993.

Lucrări ştiinţifice, Cursuri, Monografii juridice

1. „Societăţi comerciale. Voinţa asociaţilor şi voinţa socială”, Editura ALL Beck (CH Beck), Bucureşti, 2003, ISBN 973-655-313-2;
2. „Drept comercial comunitar, Instituţii de drept comunitar din perspectiva dreptului român.” Editura LOGISTICON, Bucureşti, 2005. ISBN 973-87197-1-2;
3. „Dreptul pieţei de capital”, Editura CH Beck, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-115-457-2;
4. „Drept comercial european”, Editura CH Beck, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-115-581-4;
5. „Drept comercial”, suport de curs ID, Editura Cartea Studenţească, Universitatea „Nicolae Titulescu”, 2009;
6. "Nulităţi de drept comercial", Editura CH Beck, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-115-730-6;
7. „Drept comercial”, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-115-812-9;
8. „Drept comercial”, suport de curs ID, Editura Pro Universitaria, Universitatea „Nicolae Titulescu”, 2010, ISBN 978-973-129-3;
9. „Drept”, suport de curs ID, Editura Pro Universitaria, Universitatea „Nicolae Titulescu”, 2012, ISBN 978-606-647-085-8.

Articole ştiinţifice

1. “Voinţa asociaţilor în societăţile deschise”, Partea I, II şi III, publicate în Piaţa Financiară, august, septembrie şi decembrie 2000;
2. “Voinţa asociaţilor în constituirea societăţilor comerciale”, Partea I, publicată în Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 10/2000;
3. “Voinţa asociaţilor în constituirea societăţilor comerciale”, Partea a II-a, publicată în Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 12/2000;
4. “Voinţa asociaţilor şi voinţa socială în funcţionarea societăţilor comerciale”, Partea I, publicată în Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 6/2001;
5. “Voinţa asociaţilor şi voinţa socială în funcţionarea societăţilor comerciale”, Partea a II-a, publicată în Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 9/2001;
6. „Adunările generale ale societăţilor comerciale. Competenţe şi principii”, Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 2/2003;
7. „Grupul de interes economic (G.I.E.) şi grupul european de interes economic (G.E.I.E.)”, Revista Română de Drept al Afacerilor, Editura Wolters Kluwer, nr. 10/2003;
8. “Garanţiile reale purtând asupra părţilor sociale şi acţiunilor societăţilor comerciale”, Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 5/2004;
9. “Structuri suprasocietare. Grupurile de societăţi”, Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 3/2005. 10. „Nulitatea societăţii comerciale şi nulitatea actului constitutiv”, Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 4/2006;
11. „Guvernanţa corporativă motor al dezvoltării societăţilor comerciale încontextul globalizării”, publicată în Ad Honorem Stanciu D. Carpenaru –Studii juridice alese, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2006;
12. „Nulităţi de drept comercial”, Revista Română de Drept al Afacerilor, Editura Wolters Kluwer, nr. 1/2008;
13. „Nulităţi comerciale speciale”, Revista Română de Drept al Afacerilor, Editura Wolters Kluwer, nr. 6/2008;
14. “Nulităţi comerciale în dreptul societar”, Revista Română de Drept al Afacerilor, Editura Wolters Kluwer, nr. 7/2008;
15. „Contractul de servicii de investiţii financiare”, Revista Română de Drept al Afacerilor, Editura Wolters Kluwer, nr. 1/2009;
16. “Sisteme elective în democraţia societară”, Curierul judiciar, Editura CH Beck, nr. 1/2009;
17. “Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect instrumentele financiare (I)”, Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 3/2009;
18. “Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect instrumentele financiare (II), Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 5/2009;
19. “Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect instrumentele financiare (III), Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 8/2009;
20. „Votul cumulativ în democraţia societară”, Curierul judiciar , Editura CH Beck, nr. 3/2009;
21. „Limite legale ale mandatului reprezentanţilor societăţilor comerciale”, Dreptul, Uniunea Juriştilor din România, nr. 4/2009;
22. „Sistemul electiv al pieţei române de capital. Votul cumulativ”, Curierul judiciar, Editura CH Beck, nr. 8/2009;
23. „Cumulative voting in Romanian listed companies”, CKS-eBook 2009, proceedings-ul Sesiunii Stiinţifice Internaţionale „Challenges of the Knowledge Society”, organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” în perioada 4-5 iunie 2009, indexat EBSCO-CEEAS Database. CKS-eBook 2009 a fost publicat de Editura "Pro Universitaria" Bucureşti, p. 413-417, ISBN 978-973-129-447-6;
24. „Commercial nullity”, CKS-eBook 2009, proceedings-ul Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale „Challenges of the Knowledge Society”, organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” în perioada 4-5 iunie 2009, indexat EBSCO-CEEAS Database. CKS-eBook 2009 a fost publicat de Editura "Pro Universitaria" Bucureşti, p. 423-426, ISBN 978-973-129-447-6;
25. "Nulitatea contractului de societate şi nulitatea persoanei juridice în noul Cod civil", Dreptul, Uniunea Juriştilor din România, nr. 6/2010;
26. „Limitele arbitrajului în materie societară”, Curierul Judiciar, Editura CH Beck, nr. 8/2010;
27. „Caracteristicile sistemului sancţionator de drept privat”, Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 7-8/2010;
28. “The nullity of the juridical person in New Civil Code”, CKS 2011 eBook, Editura Pro Universitaria 2011, p. 256, ISSN 2068-7796, proceedings-ul Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale „Challenges of the Knowledge Society”, organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” în perioada 15-16 aprilie 2011;
29. “Dispute resolution and mediation on capital market”, CKS 2011 eBook, Editura Pro Universitaria 2011, p. 256, ISSN 2068-7796, proceedings-ul Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale „Challenges of the Knowledge Society”, organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” în perioada 15-16 aprilie 2011;
30. „Diviziuni şi mase patrimoniale în noul Cod civil”, Curierul Judiciar, Editura CH Beck, nr. 10/2011;
31. „Regulile speciale privind contractele profesioniştilor”, Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, nr. 11/2011;
32. „New concepts in Romanian private law: the enterprise” CKS 2012 eBook, Editura Pro Universitaria 2012, proceedings-ul Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale „Challenges of the Knowledge Society”, organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” în perioada 11-12 mai 2012;
33. „Divisions and segregations of the patrimony”, CKS 2011 eBook, Editura Pro Universitaria 2012, proceedings-ul Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale „Challenges of the Knowledge Society”, organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” în perioada 11-12 mai 2012;
34 „Concepte ale noului drept comercial: Profesionistul”, Curierul Judiciar, Editura CH Beck, nr. 4/2012, p.214;
35 „Concepte ale noului drept comercial: Intreprinderea”, Curierul Judiciar, Editura CH Beck, nr. 7/2012, p. 331;
36. “Ipoteca mobiliara având ca obiec acțiuni ale unor societăți tranzacționate pe o piață reglementată”, în volumul colectiv Dreptul comercial la confluenta a doua coduri, volum colectiv, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013, ISBN 978-606-673-099.