Georgiana Trifan

Georgiana Trifan

Este Senior Associate, Grecu și Asociații, și vicepreședinte al Asociației pentru Bune Practici GDPR.


Este membră a Baroului București, a absolvit studiile de licență în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București. A urmat două programe de studii universitare de masterat în cadrul aceleiași instituții, deținând o diplomă de master în Dreptul muncii, relații de muncă și industriale și una în Drept Fiscal. Este, de asemenea, formator, calitate recunoscută de Ministerul Muncii si Justiției Sociale.