Luiza-Cristina Gavrilescu

Luiza-Cristina Gavrilescu

Este avocat în cadrul Baroului de Avocați Iași și lector universitar în cadrul Facultăţii de Drept, Departamentul Drept Privat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2002-prezent).

Studii: Liceul Internat „C. Negruzzi” din Iași (1994), Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1998); Cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică, Departamentul de Pregătire al Personalului Didactic (2001); Studii aprofundate, Drept internaţional public şi privat (2002); Doctor în drept, în domeniul Dreptului Comerţului Internaţional, cu distincţia summa cum laude pentru teza Falimentul în relaţiile comerciale internaţionale (2012); Cercetător postdoctorat în cadrul proiectului Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile socio-politice aspra sistemului administrativ, cu tema de cercetare Reforma reglementărilor privind insolvenţa în spaţiul european (2014-2015).

Activitate științifică: Falimentul în relaţiile comerciale internaţionale, monografie, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013; O analiză a conformității legii române a insolvenței personale cu recomandările Comisiei europene sub aspectul reglementării eliberării de datorii a debitorului, în curs de apariție în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2015; Strategii de armonizare a legislațiilor statelor europene în materie de insolvență, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2015; O nouă abordare a eșecului în afaceri și a insolvenței conform recomandării Comisiei Europene, în volumul Conferinței internaționale Dreptul – între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării juridice, politice, administrative și de ordine publică, Ed. Hamangiu, București, 2015; Modernizarea sistemelor legislative europene în materia insolvenței, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 11/2014; Diferitele valențe ale declarației de invocare a rezoluțiunii, în Volumul Conferinței internaționale CCI 3i, Petru Maior University Press, 2014; Condițiile acordării de despăgubiri și prestații compensatorii ca urmare a divorțului, în Analele Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi nr. II-2013; Importanța extinderii domeniului de aplicare al Regulamentului CE nr. 1346/2000 pentru eficientizarea procedurilor de insolvență, în volumul conferinței internaționale „Uniformizarea dreptului, efecte juridice și implicații sociale, politice și administrative”, Ed. Hamangiu, Iași, 2014; Rezoluţiunea contractului: remediu subiectiv sau obiectiv?, în Revista Acta Universitatis „Lucian Blaga” nr. 1/2014; Semnificaţia sintagmei rezoluţiunea operează de plin drept, în Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences nr. IV/2013; Gestionarea conflictelor de competenţă în procedura falimentului internaţional, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 12/2013; Punerea în executare a deciziilor străine privind falimentul internaţional, în revista AGORA International Journal of Juridical Sciences nr. 1/2013; Consideraţii privind necesitatea elaborării unui drept comun în materie de faliment internaţional, în Studies of Business Law – Recent Developments and Perspectives, Ed. Peter Lang International Academic Publishers, 2013.

Postări - Luiza-Cristina Gavrilescu