Iosif Friedmann-Nicolescu

Iosif Friedmann-Nicolescu

Este avocat; doctor în științe juridice; consilier, Consiliul Baroului București; consilier, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România; cercetător științific asociat – Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Departamentul de Drept Public „Vintilă Dongoroz”; membru asociat în Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia științei și tehnicii – Filiala Argeș de pe lângă Academia Română; membru fondator și în Consiliul Director – Societatea Română de Criminologie și Criminalistică; membru în Consiliul Director al Secției române a Asociației de Filosofie a Dreptului; membru în Asociația Română de Științe Penale; membru în Asociația Română de Drept și Afaceri Europene; membru asociat – Asociația Europeană „Dimitrie CANTEMIR”; arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; Președinte – Comisia de Etică și Disciplină a Federației Române de Șah.