Gabriela Cristina Frențiu

Gabriela Cristina Frențiu

Este judecător la Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

De asemenea este:

- absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
- absolventă a masteratului în limba italiană „Cultură şi civilizaţie italiană” al Catedrei de Limbi şi Literaturi Romanice, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
- doctor în drept civil din anul 2002, titlu acordat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
- judecător cu grad de curte de apel din 1 august 2006;
- vicepreşedinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud în perioada mai 2006-iulie 2012;
- preşedinte al secţiei I civile a Tribunalului Bistriţa-Năsăud din 1 ianuarie 2013 până în prezent;
- lector universitar colaborator al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – Extensia Bistriţa în perioada 2001-2014; titulară a disciplinelor: drept civil, elemente de procedură civilă şi acte de stare civilă, drept constituțional;
- autor a peste 130 de articole apărute în special în revista „Dreptul”, precum şi în: „Revista de drept comercial”, „Revista română de dreptul muncii”, „Curierul judiciar”, „Revista de drept penal”, „Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative”;
- iulie 2004 – diploma Ministerului Justiţiei pentru contribuţia deosebită în evoluţia doctrine juridice şi a jurisprudenţei;
- stagii de perfecţionare în ţară şi străinătate (Strasbourg – 1998, Besancon – 2002, Genova – 2005, Roma – 2007 şi 2011, Bruxelles – 2008, Duisburg – 2011, Lisabona – 2012, Ljubljana – 2013, Paris – 2015); - limbi străine cunoscute: engleză, franceză, italiană.

Lucrări publicate:

- Instituţii de drept civil român, Editura Casa Cărţilor, Oradea, 2002; - Retrocedarea imobilelor preluate abuziv, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, premiată de Uniunea Juriştilor din România, revista „Dreptul”, în decembrie 2007;
- Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Dicţionar juridic italian-român şi român-italian, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Drept constituţional. Note de curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- Principalele instituţii de drept civil. Note de curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- Fondul funciar. Culegere de jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă. Conflictele colective de muncă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- Asigurări sociale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- Principalele instituţii de drept civil. Suport de curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
- Noul Cod civil. Comentariu pe articole (coautor), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Comentariile Codului civil. Prescripţia extinctivă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Comentariile Codului civil. Familia, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Comentariile Codului civil. Liberalităţile. Testamentul. Rezerva succesorală. Reducţiunea liberalităţilor excesive, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;
- Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;
- Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudenţă CEDO, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;
- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Titlul I. Comentariu pe articole, Editura Solomon, Bucureşti, 2014.

Coordonator al lucrărilor:

- Buletinul jurisprudenţei Tribunalului Bistriţa-Năsăud 2008, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- Buletinul jurisprudenţei Tribunalului Bistriţa-Năsăud 2009, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- Buletinul jurisprudenţei Tribunalului Bistriţa-Năsăud 2011, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.