Marius Floare

Marius Floare

Este doctor în drept civil din anul 2014, obținut în cadrul Facultății de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai.


A susținut teza de doctorat cu titlul "Buna și reaua credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun, în noul Cod civil și în dreptul comparat", primind calificativul "Excelent" (summa cum laudae).
Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai ca și șef de promoție în anul 2002.

Experiență profesională:

Avocat definitiv și partener în cadrul Societății Civile de Avocați “Lăpuşan Moscovits Steopan & Asociaţii”
Avocat în Baroul Cluj
Asist. univ. dr. la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Consilier juridic și șef al compartimentului juridic al unei instituții de credit nebancare

Publicații:

Opoziţia la executarea biletelor la ordin şi contestaţia la executare” în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 1/2008
Reaua-credinţă precontractuală în cazul contractelor negociate, în noul Cod civil şi în dreptul comparat” - Revista Română de Drept Privat nr. 3/2012
Dreptul familiei – Caiet de seminar”, Editura Hamangiu, 2013
Despăgubirile în caz de divorţ conform art. 388 din Noul Cod Civil” în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 1/2013
"O privire istorica asupra abordării juridice a bunei și relei credințe în contracte" în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 4/2013
"Consideraţii de drept comparat privind conceptele îngemănate de bună-credinţă şi rea-credinţă în materie contractuală" în Revista Romana de Drept Privat nr. 2/2014
"Observații privind daunele punitive si oportunitatea introducerii lor in sistemele de drept civil de tip continental" în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 2/2014
"Unele observații privind corelația intre buna-credință în contracte, obligația de coerenta și promissory estoppel-ul" in Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 3/2014


Sursă informații 1
Sursă informații 2
Sursă foto

Postări - Marius Floare