Ion Flămînzeanu

Ion Flămînzeanu

Lector univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”; cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu„ al Academiei Române.