Georgiana Enache

Georgiana Enache

Este doctorandă la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.