Carmen-Beatrice Enache

Carmen-Beatrice Enache

Este studentă în anul II la Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov.