Eleonora Popovici

Eleonora Popovici

Este student în cadrul Universității George Bacovia din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative.