Andrei Duțu-Buzura

Andrei Duțu-Buzura

Este avocat și conf. univ. dr. în cadrul Universității Ecologice din București și SNSPA, unde predă materii precum drept civil, dreptul urbanismului și dreptul mediului.

Studii:

Este absolvent al Facultăţii de Drept a Universității din Bucureşti (2007).

Studii postuniversitare:
• master în specialitatea „Dreptul intern şi internaţional al mediului” la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București (2007-2008);
• master în specialitatea „Dreptul european al afacerilor” la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București (2007-2008);
Titlul de doctor în drept l-a obţinut, în anul 2012, la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu teza „Conceptul de patrimoniu în dreptul civil şi în dreptul mediului”.

Domenii de competenţă:
• drept intern, european şi internaţional al mediului,
• dreptul urbanismului, drept privat, drept european;

Cercetare ştiinţifică:
• autor a peste 20 de articole ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din ţară şi de peste hotare;
• membru al Asociaţiei Internaţionale de Dreptul Urbanismului (AIDRU-Paris) în calitate de raportor naţional şi al Congresului European de Drept Rural, participând la reuniunile ştiinţifice bienale ale acestor structuri începând cu 2011;
• autor şi coautor al unor lucrări şi monografii de specialitate în domeniile de referinţă: Dreptul mediului, curs universitar (2014), Dreptul contenciosului european (2010), Dreptul de proprietate şi exigenţele protecţiei mediului (2011) ş.a.

Experiența profesională:
• cadru didactic universitar (din 2008), Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea Ecologică din Bucureşti;
• cadru didactic colaborator la Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA;
• avocat, membru al Baroului Bucureşti (din 2008).

Postări - Andrei Duțu-Buzura