Dumitru Dumitrașcu

Dumitru Dumitrașcu

Este drd., asist. univ. la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.