Günay Duagi

Günay Duagi

Este avocat în Baroul București și doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Drept, Academia de Studii Economice, București.