Raluca Laura Dornean Păunescu

Raluca Laura Dornean Păunescu

Este avocat în cadrul cabinetului de avocat „Dornean Păunescu Raluca Laura” - Baroul Timiș.

Lista lucrărilor publicate:
1. Modalităţi de constituire ale societăţii pe acţiuni, în Analele Universității de Vest din Timișoara, seria Drept nr. 2/2013.
2. Convocarea adunării generale a acţionarilor, în Analele Universității de Vest din Timișoara, seria Drept nr. 1/2014.
3. Unele reflecţii asupra evoluţiei reglementǎrii excepţiei de nelegalitate, în Studii şi cercetǎri juridice europene – Conferinţa internaţionalǎ a doctoranzilor, 16-17 mai 2014, Timişoara.
4. Examen teoretic asupra modificǎrilor aduse articolului 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Doctoral research within Social and Humanistic Sciences, Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers Conference, Craiova, 12-13 September 2014.
5. Apărarea principiului legalităţii pe calea excepţiei de nelegalitate în dreptul administrativ, în Joint International Conference of Doctoral Students and Post-Doctoral Researchers, Sibiu, 5-6th of June 2015.
6. Regimul juridic al excepţiei de nelegalitate în lumina reglementǎrii actuale, în Dreptul nr. 5/2015.
7. Discuţii referitoae la unele controverse doctrinare şi jurisprudenţiale privind actele care fac obiectul excepţiei de nelegalitate, în Dreptul nr. 11/2015.
8. Instanţa competentǎ în soluţionarea excepţiei de nelegalitate, în Studii şi cercetǎri juridice europene – Conferinţa internaţionalǎ a doctoranzilor, 20 mai 2016, Timişoara.