Cosmin Dariescu

Cosmin Dariescu

Este doctor în drept, specializat în drept internațional privat, dreptul familiei și tehnici de cercetare și lector univ. dr. în cadrul Universității „Alexandru I. Cuza”.