Ioana Curt

Ioana Curt

Este avocat în Baroul Cluj și asistent universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Publicaţii:

„Raportul de cauzalitate în lumina actualelor sale proiecţii intradogmatice (I)”, în CDP nr. 1/2012;
„Raportul de cauzalitate în lumina actualelor sale proiecţii intradogmatice (II), în CDP nr. 2/2012;
„Analiza practicilor anticoncurenţiale din perspectiva represiunii penale a acestora” (coautor Alexandra Pop), în CDP nr. 4/2012;
„Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal”, Recenzie Mihail Udroiu, (Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, 424 de pagini).

Postări - Ioana Curt