Mircea Criste

Mircea Criste

Este prof. univ. dr. la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și adjunct al Avocatului Poporului.


Doctor în drept (1995), cu teza de doctorat „Justiția constituțională în România. Aspecte istorice și instituționale”, elaborată la Universitatea "Paul Cézanne" Aix-Marseille III (Franţa) în cadrul Grupului de studii și cercetare privind justiția constituțională coordonat de prof. univ. dr. Louis Favoreu.

Activitate profesională:

Adj. al Avocatului Poporului (2014‑prezent);
Ambasador (2001-2004);
Procuror general al PICCJ (1998-2001);
Director general al A.N.P. (1997-1998);
Judecător la Curtea de Apel Timișoara (până în 1997).

Activitate didactică:

Profesor universitar (Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), catedra de drept public (Drept constituțional și Instituții politice și Drept constituțional comparat).

Peste 85 de cărți, articole şi studii publicate, printre care:

„Dreptul constituțional, factor structurant al sistemului de drept”, in In honorem Gheorghe Mihai, ed. Dana-Maria Diaconu, București, Universul Juridic, pp. 79-88 (2016);
„The referendum and the Romanian constitutional system”, in Aktualne problemy referendum, ed. Beata Tokaj, Anna Feja-Paszkiewicz, Boguslaw Banaszak, Varsovia, Krajowe Biuro Wyborcze, pp. 163-175 (2016);
„La justice constitutionnelle en Roumanie, comme un phenix”, in Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015. Liber amicorum in Honorem Prof. Dr. Dres. H.C. Rainer Arnold, ed. Andrzej Szmyt, Boguslaw Banaszak, Gdansk, Gdansk University Press, pp. 359-377 (2016);
„La liberté individuelle sous la menace du terrorisme”, Curentul Juridic XIX, No. 2 (65) (2016);
„Le controle de conventionalite: l'ultime frontiere”, Curentul Juridic Anul XIX, No. 1 (64) (2016);
„L’irresponsabilite et l’immunite, bouclier ou paravent?”, in Les confluences des droits, regards franco-roumains, ed. Brigitte Vincent, Bruxelles, Bruylant, pp. 233-250 (2015);
„Constitutional Review, the Sword in the Stone of Constitutionalists”, in W Kregu Zagadnien Konstytucjonalizmu Oraz Wspolczesnego Panstwa, ed. Viktoriya Serzhanova, Rzeszow, RS Druk, pp. 221-232 (2015);
„Unele aspecte in legatura cu revizuirea Constitutiei Romaniei”, Dreptul nr. 5/2014 (2014);
„Formele de exprimare a dreptului constituţional roman” in Studii in onoarea profesorului Gheorghe Bobos, București, Universul Juridic, pp. 33-54 (2012);
„Controlul legilor în România”, in In honorem Radu I. Motica, București, Universul Juridic, pp. 342-351 (2012);
Instituții constituționale contemporane, ed. a 2-a, Timisoara, Editura de Vest (2011);
„Raspunderea Presedintelui Romaniei” in Conférence internationale La responsabilité de la personne morale dans le contexte de l’activité de codification en droit, București, Universul Juridic, pp. 5-14 (2010);
„Scurta prezentare comparativa a jurisdictiei constitutionale in tarile Uniunii Europene”, Dreptul nr. 4/2010 (2010);
„Considerente privind Raportul Comisiei Prezidentiale de Analiza a Regimului Politic si Constitutional din Romania”, Curierul Judiciar nr. 10/2010 (2010);
„Il y a 20 ans ... (Un panorama constitutionnaliste de la révolution roumaine)”, Revue de sciences politiques, nr. 21-22/2009 (2009);
„Legislative Council in the Context of Constitutional System of Romania”, Przglad Legislacyjny, nr. 1/2; (2009);
„Forma de guvernământ și puterea de revizuire constituțională (Limitele revizuirii)”, Revista Transilvană de Științe Administrative, nr. 1 (23)/2009 (2009);
Institutions Européennes, série Éducation Européenne des Fonctionnaires Publics – EuPA, Miskolc, University Press (2008);
Adult Corrections: International Systems and Perspectives, colectiv (John A. Winterdyk ed.), Monsley, NY, Criminal Justice Press (2004);
Controlul constituţionalităţii legilor în România – aspecte istorice şi instituţionale, Bucureşti, Lumina LEX (2002);
„Discuții referitoare la concordanța articolului 23 alin. 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu dispoziţiile Constituţiei României “, Dreptul nr. 8/1995 (1995);
„Deciziile interpretative ale Plenului Curţii Constituţionale“, Dreptul nr. 5/1995 (1995);
„Un contrôle juridictionnel des lois en Roumanie ?“, Revue française de Droit Constitutionnel, nr. 9/1992 (1992).