Cristiana-Mihaela Crăciunescu

Cristiana-Mihaela Crăciunescu

Este judecător, doctor în drept, cercetător științific asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, formator al INM şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, postdoctorand în cadrul proiectului „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească” al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Lucrări publicate:

• „Regimuri matrimoniale” – Editura ALL BECK, Bucureşti, 2000;
• „Dreptul de dispoziţie al soţilor asupra bunurilor ce le aparţin, în diferite regimuri matrimoniale”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010 (teza de doctorat);
• “Legea arendării” – Editura ALL BECK, Bucureşti, 1996 (coautor);
• “Justiţia minorilor”, (coautor şi coordonator), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2003;
• „La tension entre filiation lėgale, biologique et sociale dans le droit de la filiation » - raport naţional susţinut la Congresul de drept comparat de la Utrecht (Olanda) în iulie 2006 (coautor), publicat în volumul « Tensions Beetween Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage », coordonator Profesor Ingeborg Schwenzer, Ed. Intersentia, Antwerpen – Oxford, în 2007;
• „Dreptul familiei” (coautor), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
• „Cartea de cereri şi acţiuni” (coautor), Coord. O. Spineanu-Matei, Ediţia 4, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014;
• „Dispoziţii generale privind familia”, „Prezentare generală a regimurilor matrimoniale reglementate de noul Cod civil”, „Filiaţia în reglementarea noului Cod civil”, „Autoritatea părintească în reglementarea Codului civil” (coautor) în „Noul Cod civil. Studii şi comentarii”, Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Departamentul de drept privat „Traian Ionaşcu”, coordonator Marilena Uliescu, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
• „Liberalităţile. Dispoziţii comune”, „Contractul de donaţie în reglementarea Codului civil” (coautor), în „Noul Cod civil. Studii şi comentarii”, Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Departamentul de drept privat „Traian Ionaşcu”, coordonator Marilena Uliescu, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
• „Răspunderea pentru fapta altuia. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie” şi „Corelaţia formelor de răspundere pentru fapta altei persoane” (coautor), în „Noul Cod civil. Studii şi comentarii”, Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Departamentul de drept privat „Traian Ionaşcu”, coordonator Marilena Uliescu, vol. III, Partea I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
Numeroase articole şi comunicări ştiinţifice apărute în diverse publicaţii de specialitate.