Laura Maria Crăciunean-Tatu

Laura Maria Crăciunean-Tatu

Este conferențiar universitar doctor al Facultății de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Studii:

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” – licenţa în ştiinţe juridice (2001); studii aprofundate (2002); doctor în drept (2008); studii postdoctorale (2013).

Specializări şi documentări:

European University Institute (EUI), Florenţa, Italia (2006, 2011); Academy of European Law, Trier, Germania (2007); Hague Academy of International Law, Haga, Olanda (2007, 2009); International Institute for Higher Studies in Criminal Sciences, Siracusa, Italia (2007); Ludwig Maximilians Universität, München, Germania (2008); Xiamen Academy of International Law, Xiamen, Republica Populară Chineză (2010); Amsterdam University, Amsterdam Center for International Law, Amsterdam, Olanda (2012); Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Germania (2013).

Activitate:

Preparator universitar (2004-2006), asistent universitar (2006-2008), lector universitar (2008 - 2014), conferențiar universitar (din 2014-prezent) la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept;

Prodecan la Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu (2015-aprile 2016); Membru al Consiliului Facultăţii de Drept (2008 - prezent);

Co-secretar de redacţie al Revistei Acta Universitatis Lucian Blaga, seria Iurisprudentia;

Membru al European Society of International Law (ESIL), Florenţa, Italia (2008-prezent); Membru al Attenders and Alumni of the Hague Academy of International Law (AAA), Haga, Olanda (2007 - prezent); membru al Consiliului Consultativ al Agenţiei Judeţene de Ocupare şi Formare Profesională Sibiu și al Comisiei Județene pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați Sibiu, din partea Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, filiala Sibiu; membru fondator al Colegiului Consilierilor Juridici din Sibiu (2004);

Consilier juridic (2001-2010); Avocat în Baroul Sibiu (2010-prezent);

Expert independent din partea României în Comitetul Consultativ al Consiliului Drepturilor Omului al ONU (2014-2017) și în Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale (2017-2020).

Publicaţii:

Autoare şi coautoare a unor lucrări precum: Drept internaţional public (2008, 2014) în coautorat; Limitele dreptului de proprietate privată (2009); Studii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (2009); Drept diplomatic şi consular. Note de curs (2011); Protecţia drepturilor culturale în dreptul internaţional (2011), Protecția diversității culturale în dreptul internațional: modelul uniți în diversitate?(2013); Drept internațional umanitar (2013); autoare de studii, articole, recenzii, comentarii de jurisprudenţă publicate în reviste şi volume colective ca: Legal Approaches to Cultural Diversity (Hague Academy of International Law), Baltic Yearbook of International Law, Dreptul, Pandectele Române, Noua Revistă de Drepturile Omului, Revista Română de Drept Internaţional, Revista de Drept Penal, Acta Universitatis Lucian Blaga – seria Iurisprudentia, Revista de Drept Public, Caiete de Drept Internaţional, Caietul Ştiinţific al ISAR, East – West Cultural Passage; autoare a unor comunicări ştiinţifice prezentate la diferite conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale.

Postări - Laura Maria Crăciunean-Tatu